Khác biệt giữa các bản “Công tác xã hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{unreferenced}}
'''Công tác xã hội''' http://xhhvn.tk/ là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó.<ref>Hiệp hội quốc gia nhân viên xã hội Mỹ (NASW - 1970)</ref>
Nghề Công tác xã hội thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người, tăng năng lực và giải phóng cho người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, Công tác xã hội tương tác vào những điểm giữa con người với môi trường của họ. Nhân quyền và Công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề".<ref>Định nghĩa của Hiệp hội nhân viên công tác xã hội Quốc tế thông qua tháng 7 năm 2000 tại Montréal, Canada (IFSW)</ref>
 
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng