Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa chống tư bản”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 3790711 của JAnDbot (Thảo luận))
'''Chủ nghĩa chống tư bản''' là tập hợp các quan điểm chính trị đối lập với [[chủ nghĩa tư bản]] nó bao gồm một loạt các phong trào, ý tưởng và thái độ phản đối chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa chống tư bản theo nghĩa hẹp là muốn thay thế hoàn toàn chủ nghĩa tư bản bằng một hệ thống mới. Tuy nhiên từ này có nghĩa rất rộng nó tập hợp rất nhiều quan điểm và [[ý thức hệ]] khác nhau. Cũng có các ý thức hệ trong đó chỉ muốn thay thế hoặc bãi bỏ một số khía cạnh của chủ nghĩa tư bản chứ không phải toàn bộ hệ thống tư bản.
 
Các trường phái có thể nằm trong chủ nghĩa chống tư bản bao gồm [[chủ nghĩa xã hội]], [[chủ nghĩa Marx]], [[chủ nghĩa cộng sản]], [[chủ nghĩa xã hội dân chủ]], [[chủ nghĩa bảo vệ môi trường]], [[chủ nghĩa nam nữ bình quyền]], một bộ phận các nhóm [[tôn giáo]], những người ủng hộ hệ thống kinh tế và dân chủ tập trung, và các phong trào chống [[toàn cầu hóa#Chống toàn cầu hoá|chống toàn cầu hóa]]...
 
== Liên kết ngoài ==