Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Lịch sử==
Thành lập Tháng Hai năm [[1880]]<ref name="Brocheur">''Pierre Brocheur và Daniel Hémery. ''Indochina, An Ambiguous Colonization, 1858-1954''. Berkeley, CA: University of California Press, 2009.</ref> Hội đồng có 16 thành viên: sáu người Việt và 10 người Pháp. Năm [[1920]] [[Toàn quyền Đông Dương]] Maurice Long cho tăng<ref>Buttinger, Joseph. ''The Smaller Dragon''. New York: Praeger Publishers, 1970. tr 434</ref> con số này sau tăng lên thành 10 người Việt và 14 người Pháp<ref>Penniman, Howard R. tr 17</ref> vì yêu sách vận động của [[Đảng Lập hiến Đông Dương]].<ref>http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jjV2xbVP7yMJ:namkyluctinh.org/a-lichsu/rbsmith-nbac-bqchieu.pdf+t%E1%BA%A9y+chay+1919&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgzPv2h-pMDDLZ6NbatXdDQsFRBqgWtH5lCYh_dnf7tgcbOKFXRcLeA7oV-xyiK7qVMhqiqeNi8cB9wLGHfAVqMGbQADce2I1p2cBteMj6sz-4xvwEC8yvNjWyU84NrIVGVuu2s&sig=AHIEtbQTHLbPoHDkLb_xHCyPdYScKG0BTQ "BÙI QUANG CHIÊU VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30" tr 5</ref> Những nhân vật này [[tiếng Việt]] thời bấy giờ gọi là ''ông hội đồng''.<ref name="VSKhL">Hoàng Cơ Thụy. ''Việt sử khảo luận''. Paris: Nam Á, 2002. tr 1480</ref>
 

Trình đơn chuyển hướng