Khác biệt giữa các bản “Hình chữ nhật”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 45688236 của Hiino (thảo luận) hình bình hành mới có 2 đường chép bằng nhau, hình thang vuông không có 2 đường chéo bằng nhau đâu
(Đã lùi lại sửa đổi 45688236 của Hiino (thảo luận) hình bình hành mới có 2 đường chép bằng nhau, hình thang vuông không có 2 đường chéo bằng nhau đâu)
Thẻ: Lùi sửa
 
*[[Hình bình hành]] có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
*[[Hình thang vuông]] có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
 
== Hệ quả ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng