Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hồ cầm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
**[[:en:Saw sam sai|Xò xảm xài]]
**[[:en:Saw peep|Xò pip]] hay saw krapawng (xò krapăng (miền Đông Bắc Thái Lan)
**[[:en:Saw bong|Xò boong]]<!--Romanization needs to be checked--> (Đông Bắc Thái Lan)
 
===Tuva===
Người dùng vô danh