Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tương ưng Bộ”

n
Thêm thẻ: Kinh điển hệ Pali và thay đổi vị trí chữ "kinh" trong từ Tương Ưng Bộ kinh
(Xóa liên kết ngoài hết hiệu lực)
n (Thêm thẻ: Kinh điển hệ Pali và thay đổi vị trí chữ "kinh" trong từ Tương Ưng Bộ kinh)
}}
{{Kinh điển Phật giáo}}
'''Kinh Tương Ưng Bộ''' (Samyutta [[Nikàya]]) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ).
 
== Giới thiệu ==
[[Thể loại:Nikàya]]
[[Thể loại:Kinh điển Phật giáo]]
[[Thể loại:Kinh điển hệ Pali]]
{{DEFAULTSORT:Kinh_Tương_Ưng_Bộ}}
164

lần sửa đổi