Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Kính Hoàng hậu”

(Trang mới: “'''Hiếu Kính Hoàng Hậu''' (''chữ Hán'':孝敬皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triề…”)
 
==Danh sách==
*[[Minh Thần Tông]] thứ thất [[Hiếu Kính thái hoàng thái hậu|Hiếu Kính hoàng hậu]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Kính Cung Thuận Vinh Trang Đoan Tĩnh Kính Thiên Quang Thánh Thái Hoàng Thái Hậu, do đó cũng gọi là [[Quang Thánh thái hậu]], thực tế chỉ là [[Cung Thuận hoàng quý phi]] hay [[Đoan Tĩnh hoàng quý phi]])
*[[Thanh Thế Tông]] [[Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu|Hiếu Kính hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Kính Cung Hòa Ý Thuận Chiêu Huệ Trang Túc An Khang Tá Thiên Dực Thánh Hiến Hoàng Hậu, do đó cũng có khi lại gọi là [[Thánh Hiến hoàng hậu]])
 
==Xem thêm==
*[[Hiếu Đế]]