Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong Thạnh Tây”

Trước đây, xã Phong Thạnh Tây thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[4 tháng 4]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 142-CP<ref name=QD142>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/58012/noi-dung.aspx|tựa đề=Quyết định 142-CP về việc điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chia xã Phong Thạnh Tây cùng với ấp Khúc Tréo và ấp Nhân dân của xã An Trạch cắt sang, thành bốn xã lấy tên là4: Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Phong và Phong Thạnh Tây.
 
Ngày [[13 tháng 4]] năm [[1991]], Ban Tổ chức Chính phủ ban hành Quyết định 183/QĐ-TCCP<ref>Quyết định 183/QĐ-TCCP điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải</ref>. Theo đó, sáp nhập xã Tân Hòa vào xã Phong Thạnh Tây.