Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Task (khoa học máy tính)”

→‎Lịch sử: sửa đổi Quote
(→‎Lịch sử: sửa đổi Quote)
== Lịch sử ==
Thuật ngữ ''task'' bắt đầu được sử dụng cho khái niệm đa chương (multiprogramming) vào đầu những năm 1960, như trong ví dụ này từ năm 1961: (Bản gốc tài liệu)
 
{{Quote|text=|sign=|source=}}
{{quote |The serial model has the ability to process tasks of one job in an independent manner similar to the functioning of the [[IBM 709]].<ref>{{cite book |title=Simultaneous multiprogramming of electronic computers |year=1961 |author=James Larrimore McKenney |page=[https://books.google.com/books?id=ThYcAQAAMAAJ&dq=%22tasks+of+one+job%22 154]}}</ref>}}
 
Thuật ngữ này được phổ biến với sự ra đời của OS/ 360 (công bố năm 1964), có tính năng [[:en:OS/360_and_successors#MFT|Multiprogramming with a Fixed number of Tasks]] (MFT) (tạm dịch: Đa chương trình với một số nhiệm vụ cố định) và [[:en:OS/360_and_successors#MVT|Multiprogramming with a Variable number of Tasks]] (MVT) (Tạm dịch: Đa chương trình với một số công việc thay đổi). Trong trường hợp này, các task được xác định bằng các tiến trình nhẹ (light-weight process), một công việc bao gồm một số task và các task con được phát sinh sau đó (sub-task hay child processes theo thuật ngữ hiện đại).