Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
== Danh sách thành viên ==
 
Hãy thêm/xóa tên bạn trong danh sách sau đây để nhận/thôi nhận thư mời từ Wikipedia. Cú pháp: <code># Thảo luận Thành viên:Tên của bạn</code>. Những thành viên vắng mặt lâu ngày ở Wikipedia hoặc ít tham gia thảo luận/biểu quyết mặc dù đã mời nhiều lần sẽ bị xóa tên khỏi danh sách sau.
 
# Thảo luận Thành viên:Thái Nhi

Bảng chọn điều hướng