Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:KTD-tiền tệ”

n
Đã khóa “Bản mẫu:KTD-tiền tệ”: Bản mẫu nguy hiểm cao ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn))
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã khóa “Bản mẫu:KTD-tiền tệ”: Bản mẫu nguy hiểm cao ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn)))