Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thập niên 730 TCN”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Sự kiện ==
739 TCN - [[Hiram II]] kế vị [[Ithobaal II]] làm vua của [[Tyre]] .
 
739 TCN - đại phu [[nước Tấn]] là Phan Phù giết chết [[Tấn Chiêu hầu]] và rước [[Khúc Ốc Hoàn Thúc]] về làm vua nước Tấn.
 
738 TCN — vua [[Tiglath-Pileser III]] của Assyria xâm lược [[Israel]] , buộc nước này phải cống nạp.