Bước tới nội dung

András I của Hungary

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
András I
András I lên ngôi (Thuróczi's Chronicle)
Vua của Hungary
Tại vịTháng 9 năm 1046 – Tháng 12 năm 1060
Đăng quangTháng 9 năm 1046, Székesfehérvár
Tiền nhiệmPeter
Kế nhiệmBéla I
Thông tin chung
Sinhk. 1015
Mấttrước ngày 6 tháng 12 năm 1060 (44–45 tuổi)
Zirc, Vương quốc Hungary
Phối ngẫuAnastasia xứ Kiev
Hậu duệ
Hoàng tộcVương tộc Árpád
Thân phụVazul[1][2][3][4]
Thân mẫuMột quý cô đến từ Gia tộc Tátony
Tôn giáoCông giáo La Mã

András I Da trắng hay András Công giáo (tiếng Hungary: I. Fehér hoặc Katolikus András/Endre; k. 1015 – trước ngày 6 tháng 12 năm 1060) là Vua Hungary từ năm 1046 đến 1060.[5][6]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Györffy 2000, tr. 378.
 2. ^ Kristó & Makk 1996, tr. 68.
 3. ^ Engel 2001, tr. 29.
 4. ^ Steinhübel 2011, tr. 23.
 5. ^ Kristó & Makk 1996, tr. 68, Appendix 2.
 6. ^ Steinhübel 2011, tr. 25.

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

 

 • "Herman of Reichenau, Chronicle" (2008). In Robinson, I. S. Eleventh-Century Germany: The Swabian Chronicles. Manchester University Press. pp. 58–98. ISBN 978-0-7190-7734-0.
 • Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians (Edited and translated by László Veszprémy and Frank Schaer with a study by Jenő Szűcs) (1999). CEU Press. ISBN 963-9116-31-9.
 • The Hungarian Illuminated Chronicle: Chronica de Gestis Hungarorum (Edited by Dezső Dercsényi) (1970). Corvina, Taplinger Publishing. ISBN 0-8008-4015-1.
 • "The Laws of King Ladislas I (1077–1095): Book Three". In The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, 1000–1301 (Translated and Edited by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney with an essay on previous editions by Andor Czizmadia, Second revised edition, In collaboration with Leslie S. Domonkos) (1999). Charles Schlacks, Jr. Publishers. pp. 15–22. ISBN 1-884445-29-2. OCLC 495379882. OCLC 248424393. LCCN 89-10492. Bản mẫu:OL. (ISBN may be misprinted in the book as 88445-29-2).

 

 • Bartl, Július; Čičaj, Viliam; Kohútova, Mária; Letz, Róbert; Segeš, Vladimír; Škvarna, Dušan (2002). Slovak History: Chronology & Lexicon. Bolchazy-Carducci Publishers, Slovenské Pedegogické Nakladatel'stvo. ISBN 0-86516-444-4.
 • Berend, Nora; Laszlovszky, József; Szakács, Béla Zsolt (2007). “The kingdom of Hungary”. Trong Berend, Nora (biên tập). Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus', c. 900–1200. Cambridge University Press. tr. 319–368. ISBN 978-0-521-87616-2.
 • Buckton, David (1984). The Treasury of San Marco, Venice. Metropolitan Museum of Art.
 • Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89452-4.
 • Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3.
 • Györffy, György (1994). King Saint Stephen of Hungary. Atlantic Research and Publications. ISBN 0-88033-300-6.
 • Györffy, György (2000). István király és műve [=King Stephen and his Work] (bằng tiếng Hungary). Balassi Kiadó.
 • Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9.
 • Kosztolnyik, Z. J. (1981). Five Eleventh Century Hungarian Kings: Their Policies and their Relations with Rome. Columbia University Press. ISBN 0-914710-73-7.
 • Kristó, Gyula; Makk, Ferenc (1996). Az Árpád-ház uralkodói [=Rulers of the House of Árpád] (bằng tiếng Hungary). I.P.C. Könyvek. ISBN 963-7930-97-3.
 • Kristó, Gyula (1999). Az államalapítás korának írott forrásai [=Written Sources of the Ages of the Foundation of the State] (bằng tiếng Hungary). Szegedi Középkorász Műhely. ISBN 963-482-393-9.
 • Makk, Ferenc (1993). Magyar külpolitika (896–1196) [Hungarian External Politics (896–1196)] (bằng tiếng Hungary). Szegedi Középkorász Műhely. ISBN 963-04-2913-6.
 • Manteuffel, Tadeusz (1982). The Formation of the Polish State: The Period of Ducal Rule, 963–1194 (Translated and with an Introduction by Andrew Gorski). Wayne State University Press. ISBN 0-8143-1682-4.
 • Robinson, I. S. (1999). Henry IV of Germany, 1056–1106. Cambridge University Press. ISBN 0-521-54590-0.
 • Steinhübel, Ján (2011). “The Duchy of Nitra”. Trong Teich, Mikuláš; Kováč, Dušan; Brown, Martin D. (biên tập). Slovakia in History. Cambridge University Press. tr. 15–29. ISBN 978-0-521-80253-6.
 • Wertner, Mór (1892). Az Árpádok családi története [=Family History of the Árpáds] (bằng tiếng Hungary). Szabó Ferencz N.-eleméri plébános & Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája.