Bản mẫu:·

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 ·

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Đây là bản mẫu dấu chấm đậm, mà tạo ra: " · ". Nó hoạt động tương tự như chuỗi đánh dấu HTML + wiki [ '''·''' ]. Đó là một khoảng trống không ngắt, một dấu chấm in đậm và một không gian bình thường. Bản mẫu này được sử dụng khi bạn muốn một cái gì đó nhỏ hơn một chấm "•", hoặc dấu gạch ngang "–".

Hiện tại, bản mẫu này được sử dụng cho các danh sách chấm đã lỗi thời. Dùng {{Flatlist}} hoặc class="hlist" thay thế; xem en:WP:HLIST.

Đây là một ví dụ về cách nó được sử dụng

Normally, in a real box these items would be links, but this is an example.

Item1 ··· Item2 · Item3 · Item4 · Item5 · extra item ········· item that won't attach to prior line unless it fits in the remaining space · · A slightly longer item · KK · An obviously really even longer item that the dash will hang at its end · Item6 ·· Item7 · Item8 · Item9 · Item10 · Item11 · Item12 ·· Item13 · Item14 · Item15 · Item16 · Item17 · Item18

The space on the end makes sure the dot doesn't touch the edge of the box, either

Bản mẫu Dot không thực sự được sử dụng trong văn bản bài viết; nó được dự định sử dụng trong các bản mẫu, bảng, danh sách và những thứ tương đương khác, để bao gồm một dấu phân cách giữa các mục như trong hộp thông tin. Nó cũng phải nhất quán để người biên tập bài viết có thể sử dụng lựa chọn của họ về {{bull}}, {{dot}}, {{middot}}, hoặc {{spaced ndash}} và không phải chèn  • ,  · ,  · , hoặc ký tự  – , họ có thể sử dụng bất kỳ thứ nào trong số này như một macro đơn giản. Ý tưởng là nếu bạn có một bảng có danh sách các mục, bạn có thể chèn một mục chấm trung gian được in đậm (hoặc các ký hiệu khác) giữa các mục sẽ xuất hiện chính xác, trong đó các mục luôn có một dấu phân cách giữa chúng và khi một danh sách bò đến dòng tiếp theo, phân cách treo vào mục trước thay vì lăn qua dòng tiếp theo. Lưu ý ở cuối hộp này, ký hiệu dấu chấm "·" treo ở cuối mục cuối cùng sẽ khớp trên dòng, chỉ ra rằng các mục bổ sung tiếp theo trên dòng tiếp theo là một phần của danh sách này, nhưng mục chỉ nằm trên dòng nếu mục và dấu chấm sẽ phù hợp. Xem cột bên phải. Trong mã nó Item1{{dot}} Item2{{dot}} Item3{{dot}} Item4{{dot}} Item5{{dot}} vân vân. (với một số mục nhỏ hơn được vắt vào để cho thấy rằng danh sách không nhất thiết phải có cùng số lượng mục trên mỗi dòng) nhưng trong hộp tất cả đều gấp hoàn hảo một khi hết dung lượng trên dòng để phù hợp với mục tiếp theo và biểu tượng sau.

Thông tin kỹ thuật

Không gian trước dấu chấm là một khoảng trống không ngắt. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không ngắt dòng và sẽ không sụp cùng với các không gian bình thường xuất hiện trước mẫu.


Không gian sau dấu chấm là một không gian bình thường. Điều đó có nghĩa là nó bao bọc (cho phép ngắt dòng) và nó sẽ sụp cùng với các không gian bình thường xuất hiện sau mẫu để tạo thành một không gian duy nhất.

Trong một số trường hợp liệt kê liên kết liệt kê. Họ có thể nhận được các kết thúc dòng bất ngờ hoặc họ có thể mở rộng ra bên ngoài hộp được đính kèm. Hướng dẫn cách thực hiện en:Wikipedia:Line-break handling giải thích khi điều đó xảy ra và làm thế nào để khắc phục nó.

Tham số

Hiển thị một dấu chấm ở giữa đậm (nhỏ hơn dấu đầu dòng)

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Đổi hướng

Cỡ dot

· chấm giữa
· đậm {{middot}}
đạn nhỏ
{{bullet}}
đậm đạn
{{en dash}}
{{em dash}}

Xem thêm

Có một số bản mẫu tương tự:

  • {{}}, bản mẫu dấu đầu dòng được sử dụng chủ yếu cho các danh sách chấm sử dụng các cỡ chữ nhỏ.
  • {{spndash}} (spaced ndash), which uses "en dash" character ("–", –) to produce " – ".
  • {{\}}, for the occasional spaced (forward-)slash " / " in lists.