Bản mẫu:

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 •

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thể hiện dấu • . Được thiết kế để sử dụng như một dấu phân cách giữa các liên kết trong các bản mẫu điều hướng.

Cách sử dụng

[[Mục 1]]{{•}}[[Mục 2]]
[[Mục 1]]{{*}}[[Mục 2]]
Mục 1 • Mục 2

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho •

Bản mẫu này tạo dấu “•”. Bản mẫu không có tham số.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Xem thêm

  • {{!}}: thể hiện dấu |
  • {{!!}}: thể hiện dấu ||