Bản mẫu:Đóng thảo luận

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thảo luận sau đã kết thúc và sẽ sớm được lưu trữ.
Tài liệu bản mẫu

{{đóng thảo luận|ND=}}
hoặc
{{đóng thảo luận|Đã xóa (hoặc một số miêu tả khác), không cần ký tên.|ND=}}

Bản mẫu này sẽ tự bỏ phần và sẽ sớm được lưu trữ một khi thảo luận đã được đưa vào không gian lưu trữ (ở dạng trang con). Trong trường hợp trang đang sử dụng vốn là trang con (ví dụ: Wikipedia:Tiểu sử người đang sống/Bàn thông báo là một trang thảo luận dạng trang con, nhưng không phải không gian lưu trữ), thêm chính=yes vào bản mẫu:

{{đóng thảo luận|chính=yes|ND=}}

Như vậy bản mẫu sẽ vẫn hiện ra và sẽ sớm được lưu trữ. Khi chuyển lưu, bỏ chính=yes đi.

Xem thêm