Bước tới nội dung

Bản mẫu:Ẩn đóng thảo luận

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để đóng các thảo luận và làm nản lòng những người định chỉnh sửa thêm mà không loại bỏ hoàn toàn cuộc thảo luận ra khỏi trang.

Tại các bàn thông báo, bản mẫu này chỉ nên được những biên tập viên không liên quan hoặc bảo quản viên sử dụng. Những người trong cuộc không nên dùng nó để chấm dứt một cuộc thảo luận về sự phản đối của biên tập viên khác.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này đã tích hợp cả cặp bản mẫu ở phiên bản tương ứng tại Wikipedia tiếng Anh là {{Hidden archive top}}{{Hidden archive bottom}}, người sử dụng chỉ cần dùng duy nhất một thẻ bản mẫu duy nhất với các tham số giải thích bên dưới.

Lý do đóng thảo luận có thể thay thế cho phần chữ trên thanh đầu của khung đóng mở ("Thảo luận này đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó."), khi điền tham số cho |KQ=. Xin nhớ luôn ký tên sau tuyên bố đóng thảo luận. Nếu bạn không thay đổi phần văn bản mặc định trên, có thể dùng |người đóng= để chỉ ra cụ thể ai là người đóng thảo luận (nhớ đừng thêm tiền tố "Thành viên:" hay "User:")

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Ẩn đóng thảo luận|KQ=Đóng thảo luận có nội dung vô nghĩa. ~~~~|ND=

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

}}

Sẽ cho ra:

Hoặc khi để nguyên phần văn bản mặc định ở thanh đóng mở, và chỉ định rõ tên người đóng thảo luận:

{{Ẩn đóng thảo luận|người đóng=Ví dụ|ND=

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

}}

Sẽ cho ra:

Xem thêm[sửa mã nguồn]