Bản mẫu:Đóng thảo luận 2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết ở một đề mục mới.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để đóng các thảo luận trong các trang thảo luận công cộng và bàn thông báo (chẳng hạn Tin nhắn cho bảo quản viên).

Tại các bàn thông báo, bản mẫu này chỉ nên được những biên tập viên không liên quan hoặc bảo quản viên sử dụng. Những người trong cuộc không nên dùng nó để chấm dứt một cuộc thảo luận về sự phản đối của biên tập viên khác.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này đã tích hợp cả cặp bản mẫu ở phiên bản tương ứng tại Wikipedia tiếng Anh là {{Discussion top}}{{Discussion bottom}}, người sử dụng chỉ cần dùng duy nhất một thẻ bản mẫu duy nhất với các tham số giải thích bên dưới.

Không dùng bản mẫu này để bọc cả đề mục cấp 2, nó chỉ nên bọc nội dung bên dưới đề mục.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

== Đề mục ==
{{Đóng thảo luận 2|KQ=Kết quả của cuộc thảo luận này là '''bản mẫu được tạo'''. ~~~~|ND=

Tôi đề nghị chúng ta làm một bản mẫu để làm nổi bật các cuộc thảo luận đã kết thúc. [[Thành viên:Ví dụ|Ví dụ]] ([[Thảo luận thành viên:Ví dụ|thảo luận]]) 13:05, 29 tháng 8 năm 2015 (UTC)
* Chúng ta sẽ gọi nó là "Đóng thảo luận 2" nhé? [[Thành viên:Jimbo Wales|Jimbo Wales]] ([[Thảo luận thành viên:Jimbo Wales|thảo luận]]) 06:44, 3 tháng 9 năm 2015 (UTC)

}}

Sẽ cho ra:

Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết ở một đề mục mới. Dưới đây là lời kết luận vắn tắt.
Kết quả của cuộc thảo luận này là bản mẫu được tạo. Ví dụ (thảo luận) 14:39, 25 tháng 4 năm 2024 (UTC)

Tôi đề nghị chúng ta làm một bản mẫu để làm nổi bật các cuộc thảo luận đã kết thúc. Ví dụ (thảo luận) 13:05, 29 tháng 8 năm 2015 (UTC)

  • Chúng ta sẽ gọi nó là "Đóng thảo luận 2" nhé? Jimbo Wales (thảo luận) 06:44, 3 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết ở một đề mục mới.

Xem thêm[sửa mã nguồn]