Bản mẫu:Độ quan trọng/màu sắc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Trang đổi hướng:

This template uses a single unnamed parameter to Đầu ra the colour used by each importance type as a six digit hex code prefixed with a # symbol.

Cú pháp Đầu ra Màu sắc
{{Độ quan trọng/màu sắc|Top}} #ff97ff
{{Độ quan trọng/màu sắc|High}} #ffacff
{{Độ quan trọng/màu sắc|Mid}} #ffc1ff
{{Độ quan trọng/màu sắc|Low}} #ffd6ff
{{Độ quan trọng/màu sắc|Bottom}} #ffebff
{{Độ quan trọng/màu sắc|No}} #ffffff
{{Độ quan trọng/màu sắc|NA}} #f5f5f5
{{Độ quan trọng/màu sắc|Core}} #ff97ff

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các loại chất lượng tiêu chuẩn
 FA   FL   FM   A 
{{chất lượng|FA}} {{chất lượng|FL}} {{chất lượng|FM}} {{chất lượng|A}}
 GA   B   C   Start 
{{chất lượng|GA}} {{chất lượng|B}} {{chất lượng|C}} {{chất lượng|Start}}
 Stub   List   NA   ??? 
{{chất lượng|Stub}} {{chất lượng|List}} {{chất lượng|NA}} {{chất lượng|Unassessed}}
Các loại chất lượng không tiêu chuẩn
 Current   Future   SIA   Deferred 
{{chất lượng|Current}} {{chất lượng|Future}} {{chất lượng|SIA}} {{chất lượng|Deferred}}
 AL   BL   CL   SL 
{{chất lượng|AL}} {{chất lượng|BL}} {{chất lượng|CL}} {{chất lượng|SL}}
 Book   Category   Disambig   Draft 
{{chất lượng|Book}} {{chất lượng|Category}} {{chất lượng|Disambig}} {{chất lượng|Draft}}
 File   Merge   Needed   Portal 
{{chất lượng|File}} {{chất lượng|Merge}} {{chất lượng|Needed}} {{chất lượng|Portal}}
 Project   Redirect   Template   User 
{{chất lượng|Project}} {{chất lượng|Redirect}} {{chất lượng|Template}} {{chất lượng|User}}
Các loại quan trọng
 Đặc biệt   Cao   Trung bình   Thấp 
{{độ quan trọng|Đặc biệt}} {{độ quan trọng|Cao}} {{độ quan trọng|Trung bình}} {{độ quan trọng|Thấp}}
 Dưới   NA   ??? 
{{độ quan trọng|Dưới}} {{độ quan trọng|NA}} {{độ quan trọng|Chưa xếp}}
Chất lượng
Độ quan trọng
Hỗn hợp
Các loại khác
Công cụ để thêm nhiều bản mẫu vào các trang đánh giá chất lượng