Bước tới nội dung

Bản mẫu:Afd bottom

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thảo luận trên đây là một cuộc biểu quyết đã được lưu trữ. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến khác xin vui lòng đưa vào các trang thảo luận thích hợp (như trang thảo luận của bài viết hoặc biểu quyết phục hồi trang). Đừng thực hiện bất cứ thay đổi nào khác đối với trang này.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này được sử dụng để đóng biểu quyết tại Biểu quyết xóa bài. Bản mẫu được thêm vào biểu quyết ở phía dưới của biểu quyết.

Lưu ý
  1. Vui lòng sử dụng {{subst:Afd bottom}} khi dùng bản mẫu này.

Xem thêm[sửa mã nguồn]