Bản mẫu:Chembox Footer

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

| colspan=2 style="text-align:left; background:#f8eaba;" |

Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

|- style="background:#f8eaba; border-top:2px solid transparent;"


|- style="background:#f8eaba; border-top:2px solid transparent;" | colspan=2 style="text-align:center;" | Tham khảo hộp thông tin

|- style="background:#f8eaba;" | style="width:40%; max-height:1px; border-top:2px solid transparent; border-right:1px solid transparent;" | | style="width:60%; max-height:1px; border-top:2px solid transparent; border-left:1px solid transparent;" |

|-

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Được sử dụng bởi {Chembox} nội bộ, không cần phải gọi thủ công.

Các tham số[sửa mã nguồn]

Tất cả các giá trị trường phải được đặt trong {{Chembox}} chính. {{Chembox}} sau đó trường cho chân trang.

Danh sách tham số này:
{{Chembox
| style-left-column-width =
| show_ss_note =
| general_note =
| show_infobox_ref =
<!-- bot maintained fields, do not edit -->
| Verifiedfields =
| verifiedrevid =
| Watchedfields =
}}
{{Chembox Footer}} - (Chembox internal only; parameters entered in main {{Chembox}})
Set lefthand text column width (default is 40%; see also 'width=' option in {{Chembox}})
Set '=no' will hide the standard state notice
Allows a general note in the bottom box
Set '=no' will hide the infobox reference notice
 
Bot maintained
Do not edit, add or remove these fields
 
 

Sử dụng bản mẫu phụ[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]