Bản mẫu:Chembox Supplement

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

! colspan=2 style="background: #f8eaba; text-align: center;" |[[|Trang dữ liệu bổ sung]]

|-

|-

|

| Chiết suất (n),
Hằng số điện môir), ..v.v

|-

|

Dữ liệu nhiệt động lực

| Hành vi pha
rắn–lỏng–khí

|-

|

| UV, IR, NMR, MS

|-

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

This box is used as a module in the {{Hộp hóa chất}}. This template does not have any parameters, it only shows output if page "{{pagename}} (trang dữ liệu)" exists. See the example below for Ammonia, where Ammonia (trang dữ liệu) exists.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Chembox Supplement
! colspan=2 style="background: #f8eaba; text-align: center;" |[[|Trang dữ liệu bổ sung]]

|-

|-

|

| Chiết suất (n),
Hằng số điện môir), ..v.v

|-

|
Dữ liệu nhiệt động lực

| Hành vi pha
rắn–lỏng–khí

|-

|

| UV, IR, NMR, MS

|-
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Bản mẫu con được sử dụng[sửa mã nguồn]

  • None

By default, the name for the data page is [[<pagename> (trang dữ liệu)]]. So for ammonia, that is Ammonia (trang dữ liệu).

In some situations it may be needed to overwrite that default name:

|data page pagename=Some other page. (This option is used on this documentation. Otherwise this page would look for the default pagename Chembox Supplement (trang dữ liệu)).

Xem thêm[sửa mã nguồn]