Bản mẫu:Country listdata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này định dạng một danh sách các bản mẫu dữ liệu quốc gia, để sử dụng như "xem thêm" trong tài liệu của các bản mẫu đó.

Các tham số[sửa mã nguồn]

1, 2, ..., n
Mỗi tham số được đánh số là một quốc gia, phân ngành hoặc tên thực thể khác, tương ứng với những gì bạn sẽ sử dụng làm tham số thứ 1 trong các bản mẫu cờ như {{flag}}.
var1, var2, ..., varn
Các biến thể cờ định rõ cho các thực thể tương ứng. Tên biến thể này được hiển thị trong dấu ngoặc đơn.
note1, note2, ..., noten
Thêm văn bản giải thích ở bên phải của mỗi hàng.
header
Chèn một văn bản tiêu chuẩn lên trên danh sách. Các giá trị có thể là "liên quan", "cho:" theo sau là bất kỳ văn bản nào hoặc bất kỳ thứ gì khác cho văn bản tùy chỉnh.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

{{country listdata|Afghanistan|Albania|Algérie}}

Afghanistan
Albania
Algérie

Sử dụng các biến thể và ghi chú:

{{country listdata|Úc|var1=naval|Brasil|note2=Đây là một ghi chú}}

Úc
BrasilĐây là một ghi chú

Trong danh sách tham số, các tham số có các chuỗi trống hoặc khoảng trắng chỉ được phép và không được bao gồm trong đầu ra, vì vậy các tham số có thể được xóa một cách an toàn để bỏ một quốc gia. Tuy nhiên, các "khoảng trống" không định rõ, chẳng hạn như tham số 6 trong ví dụ này, sẽ khiến tất cả các tham số số cao hơn bị bỏ qua.

{{country listdata|1=Afghanistan|2=Albania|3= |4=Algérie|5=Andorra|7=Angola|8=Antigua và Barbuda}}

Afghanistan
Albania
Algérie
Andorra