Bản mẫu:Danh sách không dấu đầu dòng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này tạo ra một danh sách không dấu đầu dòng.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng cơ bản
{{Danh sách không dấu đầu dòng|first item|second item|third item|...}}
Tất cả các thông số
{{Danh sách không dấu đầu dòng
|first item|second item|third item|...
|class   = class
|style   = style
|list_style = style for ul tag
|item_style = style for all li tags
|item1_style = style for first li tag |item2_style = style for second li tag |...
}}

Các thông số[sửa mã nguồn]

 • Positional parameters (1, 2, 3...): these are the list items. If no list items are present, the module will output nothing.
 • class: a custom class for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. plainlinks.
 • style: a custom CSS style for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. font-size: 90%;.
 • list_style: a custom CSS style for the <ul>...</ul> tags around the list. The format is the same as for the |style = parameter.
 • item_style: a custom CSS style for all of the list items (the <li>...</li> tags). The format is the same as for the |style = parameter.
 • item1_style, item2_style, item3_style...: custom CSS styles for each of the list items. The format is the same as for the |style = parameter.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Cú pháp Kết quả
{{Danh sách không dấu đầu dòng|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|mục6|mục7|mục8|mục9}}
 • mục1
 • mục2
 • mục3
 • mục4
 • mục5
 • mục6
 • mục7
 • mục8
 • mục9
{{Danh sách không dấu đầu dòng|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item_style=color:blue;}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba
{{Danh sách không dấu đầu dòng|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba

Kiểm soát ngắt dòng[sửa mã nguồn]

Template {{nbsp}} may be used with {{wbr}} and {{nowrap}} to control line-breaking in bulletless lists, to prevent wrapped long entries from being confused with multiple entries. See Bản mẫu:Wbr/doc#Controlling line-breaking in infoboxes for details.

Xem thêm[sửa mã nguồn]