Bản mẫu:GFDL-user

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào.
Những hình hiện đang dùng bản mẫu này nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại bản mẫu.


Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này sẽ đặt trang vào Thể loại:Hình GFDL do người dùng tạo ra.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

  • Tác giả là thành viên của Wikipedia tiếng Việt, bạn ghi dòng mã sau:
{{GFDL-user|tên thành viên}}
Ví dụ: tác giả là thành viên A, bạn có thể ghi {{GFDL-user-with-disclaimers|A}}
  • Tác giả là thành viên của Wikipedia các ngôn ngữ khác, bạn ghi dòng mã sau:
{{GFDL-user|ngôn ngữ=tên mã ngôn ngữ|tên thành viên}}
Mã ngôn ngữ: tham khảo ở en:List of ISO 639-2 codes
Ví dụ: tác giả là thành viên B ở Wikipedia tiếng Anh, bạn có thể ghi {{GFDL-user|ngôn ngữ=en|B}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]