Bản mẫu:Hết phần biết trước nội dung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hết phần cho biết trước nội dung của tác phẩm.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Được sử dụng để thông báo cho người dùng biết trước rằng đã hết phần của trang chứa thông tin tiết lộ tóm tắt hay toàn bộ nội dung của Tác phẩm

Thường được sử dụng cho các trang tác phẩm truyện, phim, sách,....

Hướng dẫn quan trọng: Do vấn đề không xác định được lúc nào nên cần dùng bản mẫu này trong các trang phim chiếu rạp. Nên thống nhất lại sẽ dùng bản mẫu này khi phim đang chiếu rạp ở Việt Nam và được gỡ khỏi bài viết nếu phim đã có trên mạng như phimmoi.net hay đã hết chiếu rạp.

Để đặt bản mẫu này vào trang cần thêm, chỉnh sửa trang cần thêm, nhập dòng sau vào nơi cần thêm trên trang, chú ý bản mẫu này đặt sau phần nội dung tác phẩm.
{{{Hết phần biết trước nội dung}}}

Trước khi thêm bản mẫu này, bạn phải thêm bản mẫu Biết trước nội dung ở đầu phần nội dung tác phẩm.
* Chú ý: Bản mẫu này bắt buộc phải sử dụng cùng với bản mẫu {{Biết trước nội dung}}, vì để khi người dùng nhấn vào "chuyển qua phần tiếp theo" tại Bản mẫu {{Biết trước nội dung}} thì sẽ tự động chuyển sang phần không có nội dung sau bản mẫu này , không thêm thì link "chuyển qua phần tiếp theo" sẽ không hoạt động.

Xem {{Biết trước nội dung}} để biết cách thêm.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

{{Biết trước nội dung}}