Bản mẫu:Hộp sơ khai

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Đây là bản mẫu Hộp sơ khai (Asbox), là siêu bản mẫu tiêu chuẩn để tạo ra và bảo trì tất cả các bản mẫu sơ khai trên toàn Wikipedia.

Cách sử dụng

{{Hộp sơ khai
| image = 
| subject = 
| qualifier = 
| category = 
| name = 
}}

Cú pháp đầy đủ

{{Hộp sơ khai
| image = 
| pix = 
| subject = 
| article = 
| qualifier = 
| category = 
| tempsort = 
| category1 = 
| tempsort1 = 
| category2 = 
| tempsort2 = 
| note = 
| name = {{thế:FULLPAGENAME}}
}}

Thanh điều hướng

Bản mẫu này chứa:

{{Thanh điều hướng|{{{name}}}|mini=yes|style=position:absolute; right:15px; font-size:smaller; display:none;}}

…nghĩa là bản mẫu này có tạo ra cho các bản mẫu sơ khai một thanh điều hướng ba liên kết (X ·· S) nhưng được ẩn đi. Những người dùng muốn hiển thị ba liên kết này có thể thay đổi CSS cá nhân (xem hướng dẫn). Một tác dụng phụ là trang thảo luận không tồn tại của bản mẫu sơ khai sẽ hiện lên trong Đặc biệt:Trang cần thiết.