Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hộp thông báo thảo luận

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là {{Hộp thông báo thảo luận}} ([T]alk page [m]essage [box]). Được sử dụng để tạo thành thông điệp cung cấp thông tin trên trang thảo luận. Bản mẫu này được sử dụng trong các bản mẫu khác và xác định cấu trúc chung và hình thức của các thông báo được sử dụng trong các trang thảo luận của dự án. Nó có thể được sử dụng trực tiếp trên trang thảo luận để hiển thị thông báo nhanh ở định dạng giống như các bản mẫu thông báo khác, nhưng đây là một ngoại lệ (nếu thông báo đủ quan trọng cần được hiển thị thường xuyên, bạn có thể muốn xem xét việc tạo một bản mẫu riêng biệt để nó có sẵn cho những người sửa đổi khác). Bản mẫu hoạt động tương tự {{Ambox}}.

Sử dụng

Ví dụ sử dụng đơn giản:

{{Hộp thông báo thảo luận | text = Some text.}}

Ví dụ sử dụng phức tạp:

{{Hộp thông báo thảo luận
| type   = style
| image   = [[File:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = The message body text.
}}

Hình ảnh mặc định

Các ví dụ sau sử dụng các tham số type nhưng không sử dụng tham số hình ảnh vì thế chúng sử dụng các hình ảnh mặc định cho mỗi kiểu.

Đặc biệt Một vài tổ hợp tham số khác.

Tham số

Liệt kê mọi tham số:

{{Hộp thông báo thảo luận
| name = name of the template
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[File:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[File:Some image.svg|40px]]
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| plainlinks = no
| text = The message body text. 
| small = {{{small|}}} / yes
| smallimage = none / [[File:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[File:Some image.svg|30px]]
| smalltext = A shorter message body text.
}}

name

(Tùy chọn) Tên của bản mẫu. Điều này thêm một lớp CSS với tênbox-tên vào phần tử HTML, để bot hoặc tập lệnh sử dụng.

type Nếu không đưa vào tham số type thì bản mẫu mặc định lấy theo loại notice. Điều đó có nghĩa là nó có nền màu vàng tương tự như trong ví dụ sử dụng đơn giản trên đây.

image

Không tham số = Nếu không có tham số image thì bản mẫu sử dụng hình ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào được dùng phụ thuộc vào tham số type trên đây.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
image = [[File:Crystal package settings.png|40px]]
none = Có nghĩa không sử dụng hình.

imageright

Không tham số = Nếu không đưa ra tham số imageright thì ở bên phải của hộp sẽ không có hình nào cả.
Một tấm hình = Phải là hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
imageright = [[File:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Bất cứ thứ gì khác = Bất cứ thứ gì bạn muốn hiện ở bên phải.

style

Giá trị CSS tùy chọn dùng cho toàn bộ hộp. Không có dấu " " nhưng có dấu chấm phẩy kết thúc ;. Ví dụ:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Là giá trị CSS tùy chọn dùng cho chữ trong hộp. Ví dụ:
textstyle = text-align: center;

plainlinks

Thông thường trên Wikipedia, các liên kết bên ngoài có biểu tượng mũi tên bên cạnh, như thế này: Example.com. Tuy nhiên, trong các hộp, biểu tượng mũi tên bị tắt theo mặc định, như sau:Example.com. Để có được kiểu liên kết ngoài bình thường với biểu tượng mũi tên, hãy sử dụng |plainlinks=no.

text

Nội dung văn bản trong hộp.

Tham số small

small

yes = Tạo ra Bảng thông báo nhỏ ở phía bên trái văn bản. Điều này cũng làm cho hình ảnh mặc định nhỏ hơn. Lưu ý rằng mọi tham số smallimage, smallimagerightsmalltext chỉ có tác dụng khi "small=yes". Để làm cho bản mẫu của bạn hiểu được thông số nhỏ, bạn có thể sử dụng mã này:
small = {{{small|}}}

smallimage

Không tham số = Nếu không có tham số smallimage được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số image. Nếu tham số image cũng trống thì một hình ảnh nhỏ mặc định được sử dụng.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 30px thường phù hợp. Ví dụ:
smallimage = [[File:Crystal package settings.png|30px]]
none = Nghĩa là không dùng hình. Sẽ ghi đè bất kỳ hình ảnh nào trong tham số image, khi "small=yes".

smallimageright

Không tham số = Nếu không có tham số smallimageright được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số imageright. Nếu tham số imageright tham số cũng trống thì sẽ không có hình ảnh nào được hiển thị ở phía bên phải.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 30px thường phù hợp nhất. Ví dụ:
smallimageright = [[File:Nuvola apps bookcase.png|30px]]

Bất kỳ thứ gì = Bất kỳ thứ gì mà bạn muốn thể hiện ở bên phải hộp.

none = Nghĩa là không dùng hình. Sẽ ghi đè bất kỳ hình ảnh nào trong tham số imageright, khi "small=left".

smalltext

Văn bản hiển thị dành cho phiên bản nhỏ của hộp. Nếu không có tham số smalltext được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số text.

Các chi tiết kỹ thuật

Nếu bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt trong tham số văn bản thì bạn cần phải thoát chúng như sau:

{{Hộp thông báo thảo luận
| text = <div>
Dấu bằng = và dấu ngoặc móc đóng và mở { } hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây dấu suyệt đứng {{!}} và dấu móc kép <nowiki>}}</nowiki>. 
Và giờ là dấu suyệt đứng và các dấu móc đóng <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Bản mẫu nàu sử dụng lớp CSS Hộp thông báo trong MediaWiki:Common.css để hiển thị, do đó nó có thể thay đổi theo hình dạng.

Xem thêm

Similar templates:

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.