Bản mẫu:ISO 639 name es

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

tiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Bản mẫu này là một phần của một loạt giải quyết các mã ISO 639-1, ISO 639-2ISO 639-3 để các tên ngôn ngữ. Nó có thể bao gồm các bài viết trong thể loại Bài viết chứa văn bản tiếng tiếng Tây Ban Nha, nếu nó đã được tạo ra (văn bản sẽ là một cái gì đó như {{Thể loại bài viết chứa văn bản không phải tiếng Anh|tiếng Tây Ban Nha|es}}), bằng cách sử dụng mã «es». Cho ví dụ, {{Lang|es|một số văn bản trong tiếng Tây Ban Nha}}. Nó được sử dụng bởi bản mẫu {{Es icon}}, và có thể cả bằng {{Es}}.

Thể loại đổi hướng

Xem thêm