Bước tới nội dung

Bản mẫu:Lịch sử Afghanistan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài này nằm trong loạt bài về
Lịch sử Afghanistan
"Bên trong cung điện của Shauh Shujah Ool Moolk, Vua của Cabul"
Niên biểu
Các tên gọi lịch sử có liên quan
Chủ đề liên quan

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Lịch sử Afghanistan |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Lịch sử Afghanistan |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Lịch sử Afghanistan |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Lịch sử Afghanistan |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • Cổ đại, Trung đại, Hiện đại