Bản mẫu:Mô tả bìa đĩa nhạc

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý– bìa đĩa –- CHÚ Ý: {{{Bài}}} KHÔNG TỒN TẠI
Hãy kiểm tra viết hoa và chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm Mã wiki hay bất kì kí tự định dạng khác vào. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Mô tả

Đây là bìa đĩa {{{Bài}}} . Bản quyền của bìa đĩa được tin rằng thuộc về nhãn hiệu hãng thu âm hoặc nghệ sĩ đồ họa.

Nguồn

Bìa đĩa có thể tìm thấy ở nhãn hiệu thu âm.

Bài viết

[[{{{Bài}}}]]

Phần được sử dụng

Toàn bộ bìa, vì hình này là bìa đĩa, một dạng gói sản phẩm, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh.

Độ phân giải thấp?

Ở độ phân giải hợp lý để bình luận và xác định nhưng nhỏ hơn bìa gốc. Những bản chép từ hình sẽ phải ở độ phân giải nhỏ hơn, không đủ để sao chép trái phép hoặc các hình thức sử dụng khác vi phạm mục đích thương mại của tác phẩm gốc.

Mục đích sử dụng

Chọn "Dùng cho=" Infobox / Đầu bài / Giữa bài / Nghệ sĩ / Khác

Khả năng thay thế?

Vì đây là bìa đĩa nhạc, nên hình ảnh này không thể thay bằng nội dung tự do; bất kỳ hình ảnh nào khác thể hiện vật phẩm đóng gói âm nhạc cũng sẽ có bản quyền, và bất kỳ phiên bản nào không đúng với bản gốc cũng đều không thích hợp để xác định hoặc bình luận.

Thông tin khác

Việc sử dụng hình bìa đĩa trong bài thỏa mãn quy định nội dung không tự do của Wikipedia và sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ như miêu tả ở trên.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_b%C3%ACa_%C4%91%C4%A9a_nh%E1%BA%A1c
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này để giúp người dùng viết mô tả sử dụng hợp lý cho bìa đĩa nhạc không tự do và những tác phẩm bìa âm nhạc khác theo yêu cầu của WP:KTDWP:HDMTHL. Hãy thêm tiêu bản này vào tập tin hình phía sau hoặc trước tiêu bản {{KTD-bìa đĩa nhạc}}, một lần mô tả cho mỗi lần bạn đưa hình vào một bài.


Xin hãy sử dụng nội dung có bản quyền một cách có trách nhiệm và theo đúng quy định của Wikipedia. Chỉ có tiêu bản không thì không thể khiến cho bìa đĩa trở nên hợp lý để sử dụng. Nó chỉ giúp bạn chỉ ra tại sao bạn cho rằng nó hợp lý mà thôi.

Tiêu bản này được tối ưu dành riêng cho hình bìa đĩa sử dụng trong bài viết về đĩa đó. Việc dùng trong hoàn cảnh khác có thể đúng, nhưng cũng có thể không. Trước khi lưu lại, hãy thử "Xem trước" để lướt qua nội dung xuất hiện trong tiêu bản một lần. Hãy sử dụng ngôn ngữ chính xác và đầy đủ. Nếu không hãy nghĩ đến việc ghi đè lên tất cả các tham số hoặc tự ghi tay lý do sử dụng hợp lý.

Cú pháp

(chép tiêu bản này vào trang hình)

{{Mô tả bìa đĩa nhạc
| Bài        = 
| Sử dụng      = <!--Hãy chọn: Infobox / Đầu bài / Giữa bài / Nghệ sĩ / Khác (ghi rõ trong tham số Mục đích) --> 
<!-- THÔNG TIN THÊM -->
| Tên        = 
| Nghệ sĩ      = 
| Nhãn đĩa     = 
| Nghệ sĩ đồ họa  = 
| Vật phẩm     = 
| Kiểu       = 
| Trang web     = 
| Chủ sở hữu    = 
| Bình luận     = 
<!--THAM SỐ ĐỂ GHI ĐÈ -->
| Mô tả       = 
| Nguồn       = 
| Phần sử dụng   = 
| Phân giải thấp  = 
| Mục đích     = <!--Phải ghi ra nếu tham số Sử dụng không phải là Infobox / Đầu bài / Giữa bài / Nghệ sĩ-->
| Thay thế     = 
| Thông tin khác  = 
}}

Giải thích tham số:

 • Bài - Tên bài viết, không có ngoặc, hoặc liên kết Wiki
 • Sử dụng - Hình được dùng trong bài như thế nào? Chọn một
Infobox - trong hộp thông tin tại bài viết về album / tác phẩm
Đầu bài - đầu bài viết về album / tác phẩm
Giữa bài - tại một đoạn trong bài chỉ viết về album / tác phẩm
Nghệ sĩ - trong một bài viết về nghệ sĩ (dùng thật cẩn thận đối với trường hợp này)
Khác - cách dùng khác. Mô tả tại "Mục đích"

 • Tên - Tên của tác phẩm / album nếu nó khác với tên bài viết
 • Nghệ sĩ - Tên của nghệ sĩ trong đĩa
 • Nhãn đĩa - Tên hãng thu âm
 • Nghệ sĩ đồ họa - Ghi vào nếu biết
 • Vật phẩm - Tác phẩm này là gì? Bìa trước? Bìa sau? V.v..
 • Kiểu - Đây là kiểu vật phẩm gì? CD? Album? v.v...
 • Trang web - Nếu bạn lấy nó từ trang web, nó ở đâu?
 • Chủ sở hữu - Ai là người sở hữu bản quyền, ghi vào nếu biết
 • Bình luận - Nói về bất cứ đoạn bình luận nào trong bài về chính tác phẩm bìa đĩa đó.

 • Mô tả = Thông tin thêm về album hoặc tác phẩm
 • Nguồn = Nếu nó không phải từ trang web, vậy hãy xác định nó ở đâu và làm thế nào bạn có nó?
 • Phần sử dụng = Nếu bạn không dùng toàn bộ bìa, thì phần bạn sử dụng là gì và tại sao?
 • Phân giải thấp = Nếu hình lớn hoặc nhỏ một cách bất bình thường, tại sao?
 • Mục đích = Nếu việc sử dụng không nằm trong các loại trên, hãy giải thích bạn dùng nó như thế nào.
 • Thay thế = Giải thích tại sao hình không thể thay thế bằng nội dung tự do khác, nếu sự giải thích có sẵn của tiêu bản không chính xác
 • Thông tin khác = Bất kỳ thông tin nào khác bạn cho rằng sẽ giúp cho trường hợp sử dụng tự do của hình