Bước tới nội dung

Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý
Xin hãy đọc Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý trước khi sử dụng tiêu bản này
Mô tả

{{{Mô tả}}}

Nguồn

{{{Nguồn}}}

Bài viết

[[{{{Bài}}}]]

Phần được sử dụng

{{{Phần sử dụng}}}

Độ phân giải thấp?

{{{Phân giải thấp}}}

Mục đích sử dụng

{{{Mục đích}}}

Khả năng thay thế?

{{{Thay thế}}}

Thông tin khác

{{{Thông tin khác}}} (tùy chọn)

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%A3p_l%C3%BD
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô tả

Tiêu bản này giúp thuận tiện hơn trong việc tạo ra các mô tả chi tiết cho các phương tiện truyền thông (hình ảnh/âm thanh) không tự do hoặc sử dụng hợp lý với những thành phần cần thiết. Xin hãy đọc Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý trước khi sử dụng tiêu bản này.

Cú pháp

{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Mô tả       = 
| Nguồn       = 
| Bài        = 
| Phần sử dụng   = 
| Phân giải thấp  = 
| Mục đích     = 
| Thay thế     = 
| Thông tin khác  = 
}}
Mô tả
Mô tả về tài liệu đã được người khác giữ bản quyền.
Nguồn
Bạn lấy tài liệu đã được người khác giữ bản quyền này ở đâu, hoặc làm cách nào bạn tái tạo ra nó.
Bài
Tên chính xác của bài viết Wikipedia sẽ sử dụng tài liệu này (không cần đặt liên kết, vì tiêu bản sẽ tự động làm điều này).
Phần sử dụng
Phần được sử dụng chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tác phẩm gốc? Phần sử dụng không được làm giảm giá trị tác phẩm, ảnh hưởng đến người giữ bản quyền.
Phân giải thấp
Tài liệu có ở độ phân giải đủ thấp để nó không có khả năng ảnh hưởng đến quyền bán lại hoặc thu lợi nhuận từ tác phẩm? Đối với hình ảnh, điều đó được thể hiện qua độ phân giải (tính theo pixel) của bức ảnh được sử dụng; đối với âm thanh, nó sẽ là tỷ lệ bitđộ dài đoạn nhạc mẫu sử dụng. Ảnh SVG về kỹ thuật không có độ phân giải, do đó có thể mô tả bằng cách ghi "tập tin SVG này sẽ chỉ được dùng với độ phân giải thấp".
Mục đích
Phương tiện này có đóng góp đặc biệt như thế nào cho bài viết sử dụng nó? Việc sử dụng phương tiện không được mâu thuẫn với mục đích ban đầu của phương tiện.
Thay thế
Hãy giải thích tại sao khó lấy được hoặc tạo ra phương tiện tự do tương đương để thay cho tài liệu này.
Thông tin khác
Nếu được, hãy cung cấp các thông tin khác để biện hộ cho việc sử dụng phương tiện không tự do này. Biến này là tùy chọn, và có thể bỏ trống hoặc xóa đi.

Ví dụ

{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Bài       = Trợ giúp:Chỗ thử
| Mô tả      = Bìa sách [[Trạng Tèo (tiểu thuyết)]].
| Nguồn      = Lấy từ một bản sao kỹ thuật số (chụp/scan) bìa cuốn sách (người tạo ra phiên bản kỹ thuật số này không phải là người giữ bản quyền và tất cả các bức ảnh tương tự vẫn do người giữ bản quyền ảnh gốc nắm giữ). Bản quyền do nhà xuất bản hoặc họa sĩ nắm giữ. Cho rằng có thể sử dụng hợp lý trong trường hợp này.
| Phần sử dụng   = Chỉ có bìa sách, một phần nhỏ trong một sản phẩm thương mại.
| Phân giải thấp  = Có
| Mục đích     = Hình này là phương pháp chủ yếu để nhận dạng đối tượng (cuốn sách) về mặt hình ảnh. Nó minh họa cho bài viết bách khoa về cuốn sách có hình bìa này.
| Thay thế     = Không có hình ảnh tự do đương tương với bìa sách, do đó nó là không thể thay thế.
| Thông tin khác  = Việc sử dụng hình bìa sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm gốc hoặc hạn chế quyền lợi của người giữ bản quyền cũng như khả năng phân phối tác phẩm gốc. Cụ thể, những bản sao của hình này không thể dùng để tạo ra các bản sao bất hợp pháp của cuốn sách.
}}
Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý trong Trợ giúp:Chỗ thử
Mô tả

Bìa sách Trạng Tèo (tiểu thuyết).

Nguồn

Lấy từ một bản sao kỹ thuật số (chụp/scan) bìa cuốn sách (người tạo ra phiên bản kỹ thuật số này không phải là người giữ bản quyền và tất cả các bức ảnh tương tự vẫn do người giữ bản quyền ảnh gốc nắm giữ). Bản quyền do nhà xuất bản hoặc họa sĩ nắm giữ. Cho rằng có thể sử dụng hợp lý trong trường hợp này.

Bài viết

Trợ giúp:Chỗ thử

Phần được sử dụng

Chỉ có bìa sách, một phần nhỏ trong một sản phẩm thương mại.

Độ phân giải thấp?

Mục đích sử dụng

Hình này là phương pháp chủ yếu để nhận dạng đối tượng (cuốn sách) về mặt hình ảnh. Nó minh họa cho bài viết bách khoa về cuốn sách có hình bìa này.

Khả năng thay thế?

Không có hình ảnh tự do đương tương với bìa sách, do đó nó là không thể thay thế.

Thông tin khác

Việc sử dụng hình bìa sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm gốc hoặc hạn chế quyền lợi của người giữ bản quyền cũng như khả năng phân phối tác phẩm gốc. Cụ thể, những bản sao của hình này không thể dùng để tạo ra các bản sao bất hợp pháp của cuốn sách.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%A3p_l%C3%BD

Xem thêm