Bản mẫu:Mục được phân tách bằng dấu phẩy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này chủ yếu được dùng trong các hộp thông tin để tạo ra một danh sách các mục, số lượng mục không hạn chế, được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|...}}
mục1, mục2, mục3, mục4, mục5, ...

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1|mục2|mục3|mục4}} mục1, mục2, mục3, mục4
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy| |mục2|mục3|mục4}} mục2, mục3, mục4
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1| |mục3|mục4}} mục1, mục3, mục4
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1|mục2| |mục4}} mục1, mục2, mục4
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1|mục2|mục3| }} mục1, mục2, mục3
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1| | | }} mục1
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy| |mục2| | }} mục2
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy| | |mục3| }} mục3
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy| | | |mục4}} mục4
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy| | | | }}
{{Mục được phân tách bằng dấu phẩy|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|mục6}} mục1, mục2, mục3, mục4, mục5, mục6

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{br separated entries}} (displays a list with an item per line)
  • {{plainlist}} (same as above, but using regular unordered list markup)
  • {{flatlist}} (converts a regular unordered list into an inline list separated by interpuncts)
  • {{pagelist}} (formats a list of internal links as prose, using commas or "and" when appropriate)
  • Mô đun:Separated entries, the Lua module used to realize this template.