Bản mẫu:Người điều khiển rối

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này thường chỉ do bảo quản viênkiểm định viên dùng như một phần của quá trình kiểm định tài khoản.

Cách dùng cho người không phải checkuser[sửa mã nguồn]

Cách dùng Kết quả hiển thị
Không bị cấm {{sockpuppeteer}}
Đã cấm, không bằng chứng {{sockpuppeteer|blocked}}
Bị cấm trong một khoảng thời gian cụ thể, có bằng chứng. {{sockpuppeteer|timeblocked}}
Đã được chứng minh mà không qua kiểm định. {{sockpuppeteer|proven}}
Đã được chứng minh thông qua Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản, không cấm, trang SPI cho trước và không tên của người dùng đang được gắn thẻ. Bản mẫu sẽ tự động liên kết đến phần của người dùng đang được gắn thẻ nếu nó tồn tại. {{sockpuppeteer|spipage= Example user}}
Đã được chứng minh thông qua Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản, cấm, trang SPI cho trước và không tên của người dùng đang được gắn thẻ. Bản mẫu sẽ tự động liên kết đến phần của người dùng đang được gắn thẻ nếu nó tồn tại. {{sockpuppeteer|blocked| spipage=Example user}}
Đã cấm với bằng chứng không liên quan đến kiểm định {{sockpuppeteer|blocked| evidence=[[Foo]]}};

Hướng dẫn cho Checkuser (en)[sửa mã nguồn]

Usage Code Output
Not blocked {{sockpuppeteer|checked=yes}}
Blocked {{sockpuppeteer|blocked| checked=yes}}
Checked via a Wikipedia:Sockpuppet investigations report, not blocked, SPI page given and not the name of the user being tagged. The template will automatically link to the spipage of the user being tagged if it exists. {{sockpuppeteer|checked=yes| spipage=Example user}}
Checked via a Wikipedia:Sockpuppet investigations report, blocked, SPI page given and not the name of the user being tagged. The template will automatically link to the spipage of the user being tagged if it exists. {{sockpuppeteer|blocked| checked=yes|spipage=Example user}}
Checked using non-Wikipedia:Sockpuppet investigations evidence {{sockpuppeteer|blocked| checked=yes|evidence=[[Foo]]}}
Checked using the old RFCU process {{sockpuppeteer|blocked| checked=yes|casename=Example user}}

Thể loại[sửa mã nguồn]

Mẫu này thêm trang vào Thể loại:Thành viên dùng tài khoản con rối.

It also adds the __NOINDEX__ magic word.

Xem thêm[sửa mã nguồn]