Bản mẫu:Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ|state=collapsed}} hoặc {{Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.

Bản mẫu:Collapsible sections option