Bản mẫu:S-hou

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một bản mẫu mũ trên để được sử dụng với các hộp kế vị cho các thành viên của các gia đình quan trọng hoặc các triều đại

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Nếu không có tham số[sửa mã nguồn]

The template defaults to PAGENAME and a break if no parameter is given. In the following table, the first column contains the header and the second column shows the template call used to create it.

S-hou
{{s-hou}}

Đối với tham số[sửa mã nguồn]

The format is {{s-hou|parameter|parameter|parameter|parameter|parameter|parameter|name}}, where parameter is replaced by one of the parameter names shown in the following table.

1 = Person's family name or regnal house
2 = Person's birth day
3 = Person's birth year
4 = Person's death day
5 = Person's death year
6 = Person's senior family name (if house is a part of a cadet branch)
name = The person's name if it is not the same as the page title (this option is not required if the pagename fits the individual perfectly)

Kết hợp
Individual's name
Royal House
Nhánh thứ của Senior house
Sinh: birth day, birth year Mất: death day, death year
{{s-hou|Royal House|birth day|birth year|death day|death year|Senior house|name=Individual's name}}
Individual's name
Royal House
Sinh: birth day, birth year Mất: death day, death year
{{s-hou|Royal House|birth day|birth year|death day|death year}}
Individual's name
Royal House
Sinh: , birth year Mất: , death year
{{s-hou|Royal House||birth year||death year}}
Individual's name
Royal House
Sinh: birth day, birth year
{{s-hou|Royal House|birth day|birth year|}}
Individual's name
Royal House
Mất: death day, death year
{{s-hou|Royal House|||death day|death year}}
Individual's name
Royal house
Nhánh thứ của Senior house
{{s-hou|Royal house|||||Senior house|name=Individual's name}}
Individual's name
Royal house
{{s-hou|Royal house}}

This template should ALWAYS be followed with a succession list and requires the bookend templates, Bản mẫu:s-start and Bản mẫu:s-end or Bản mẫu:s-ref, to work properly.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Từ bài viết Henry VIII của Anh:

{{s-start}}
{{s-hou | [[Nhà Tudor]]| 28 tháng 6| 1491 | 28 tháng 1| 1547 }}
{{s-reg}}
{{s-bef | before = [[Henry VII của Anh|Henry VII]] }}
{{s-ttl | title = [[Danh sách quân chủ Anh|Vua nước Anh]] | years = 22 tháng 4, 1509 – 28 tháng 1, 1547 }}
{{s-aft | after = [[Edward VI của Anh|Edward VI]] }}
{{s-end}}
Henry VIII của Anh
Sinh: 28 tháng 6, 1491 Mất: 28 tháng 1, 1547
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Henry VII
Vua nước Anh
22 tháng 4, 1509 – 28 tháng 1, 1547
Kế nhiệm
Edward VI

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho S-hou

A template topper to be used with succession boxes for members of important families or dynasties.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Family name/House1

Person's family name or regnal house

Chuỗi dàitùy chọn
Day+Month of birth2

Person's birth day, eg. 28 June

Chuỗi dàitùy chọn
Year of birth3

Person's birth year

Chuỗi dàitùy chọn
Day+Month of death4

Person's death day, eg 28 January

Chuỗi dàitùy chọn
Year of death5

Person's death year

Chuỗi dàitùy chọn
Senior family name6

Person's senior family name (if house is a part of a cadet branch)

Chuỗi dàitùy chọn
namename

The person's name if it is not the same as the page title.

Chuỗi dàitùy chọn
inhibitinhibit

Suppress using {{PAGENAME}} for the title.

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Tài liệu cho tạo các hộp kế vị có thể được tìm thấy tại Bản mẫu:S-start/doc.