Bản mẫu:S-vac

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này tạo ra một cột hộp kế vị duy nhất để được sử dụng với các hộp kế vị.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

The format is {{s-vac|parameter=}}, where parameter= is replaced by one or more of the parameter names shown in the following table.

This template allows for exactly ONE "before" field, ONE "after" field, ONE "subline", and ONE "header".

IMPORTANT: All uses must be either preceded (if initial) or followed (if other rows follow) with the |- characters, lest the table not display properly.

"Before" fields
last — Designates the last title-holder; enter the name of the last title-holder after entering this parameter.
unknlast — Designates the last known title-holder; enter the name of the last known title-holder after entering this parameter.
Note: This parameter should be used under the header: unknown.
"After" fields
next — Designates the next title-holder; enter the name of the next title-holder after entering this parameter.
unknnext — Designates the next known title-holder; enter the name of the next known title-holder after entering this parameter.
Note: This parameter should be used under the header: unknown.
Sublines
as — Designates a change in title; enter the title of the title-holder after entering this parameter if different than title found in s-ttl.
Header replacements
reason — Designates the reason(s) for the vacancy; enter a short explanation after entering this parameter, if necessary.
abeyance — Replaces "Vacant" with "In abeyance"
commission — Replaces "Vacant" with "In commission"
recreated — Replaces "Vacant" with "Recreated"
forfeit — Replaces "Vacant" with "Forfeit"
suspended — Replaces "Vacant" with "Suspended"
disclaimed — Replaces "Vacant" with "Disclaimed"
dormant — Replaces "Vacant" with "Dormant"
unknown — Replaces "Vacant" with "Unknown"

This template allows for multiple row-spans using the parameter |rows=| between the template name and the first parameter.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Từ bài viết Charles I của Anh:

{{s-start}}
{{s-reg}}
{{s-bef | before = [[James I của Anh|James I]]}}
{{s-ttl | title  = [[Vua nước Anh]] | years = 27 tháng 3, 1625 – 30 tháng 1, 1649}}
{{s-vac | next  = [[Charles II của Anh|Charles II]] | reason = [[Nội chiến Anh]]}}
{{s-end}}
Tước hiệu
Tiền vị
James I
Vua nước Anh
27 tháng 3, 1625 – 30 tháng 1, 1649
Trống
Danh hiệu tiếp theo được tổ chức bởi
Charles II

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

S-vac

A succession-box cell for vacant titles (predecessor or successor).

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Code 1

Code for reason, if not specified its taken as Vacant. Can be one of - 'abeyance' or 'ab': In abeyance, 'recreated' or 're': Recreated, 'suspended' or 'su': Suspended, 'disclaimed' or 'di': Disclaimed, 'commission' or 'co': In commission, 'dormant' or 'do': Dormant, 'forfeit': Forfeit, 'unkn' or 'unknown': Unknown.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
reason reason

the reason(s) for the vacancy

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
last last

Name of the last title-holder. 'last' and 'unknlast' cannot both be specified

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
unknlast unknlast

Name of the last known title-holder, use with code as unknown. 'last' and 'unknlast' cannot both be specified

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
next next

Name of the next title-holder, 'next' and 'unknnext' cannot both be specified.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
unknnext unknnext

Name of the next known title-holder, use with code as unknown, 'next' and 'unknnext' cannot both be specified.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
as as

Designates a change in title; enter the title of the title-holder after entering this parameter if different than title found in {{s-ttl}}.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
rows rows

Number of table rows to span.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Tài liệu cho tạo các hộp kế vị có thể được tìm thấy tại Bản mẫu:S-start/doc.