Bản mẫu:Tọa độ/dec2dms/dms1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

9°12′00.0″

Tài liệu bản mẫu

Đây là một bản mẫu hỗ trợ cho Bản mẫu:Tọa độ, chuyển đổi một kinh độ dương hoặc vĩ độ, trong tham số 1, trong ký hiệu thập phân thành hiển thị một độ/phút/giây (dms). Ví dụ:

Hiếm khi được sử dụng, nhưng có lẽ nên không được xóa bỏ, bởi vì nó có thể được sử dụng nhiều hơn trong tương lai.