Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tọa độ/sub doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu sau đây là "chương trình con" của {{Tọa độ}}. Việc tách chúng ra làm giảm đáng kể kích thước trước khi mở rộng {{Tọa độ}}. Họ không nên được gọi trực tiếp.

tên hàm
{{Tọa độ/display/inline}} hiển thị tọa độ nội tuyến
{{Tọa độ/display/inline,title}} hiển thị tọa độ nội tuyến và trên bài viết
{{Tọa độ/display/title}} hiển thị tọa độ bên trên bài viết (thường ở bên phải của tiêu đề bài viết)
{{Tọa độ/link}} tạo ra các siêu định dạng và liên kết tới GeoHack
{{Tọa độ/input/dec}} đọc tọa độ trong độ thập phân {{Tọa độ|12|-12}}
{{Tọa độ/input/d}} đọc tọa độ trong độ thập phân có các chữ cái định hướng {{Tọa độ|12|N|12|W}}
{{Tọa độ/input/dm}} đọc tọa độ trong định dạng độ/phút {{Tọa độ|12|12|N|12|12|W}}
{{Tọa độ/input/dms}} đọc tọa độ trong định dạng độ/phút/giây {{Tọa độ|12|12|12|N|12|12|12|W}}
{{Tọa độ/input/ERROR}} tạo ra thông báo lỗi nếu đầu vào không khớp với bất kỳ các định dạng nào ở trên
{{Tọa độ/input/error2}} tạo ra thông báo lỗi cho kiểm tra dãy và như vậy
{{Tọa độ/input/nolat}} tạo ra thông báo lỗi cho thiếu vĩ độ
{{Tọa độ/negzeropad}} miếng một số dương có dấu số không cho đến khi nó trùng khớp với độ chính xác của một số âm
{{Tọa độ/prec dec}} chọn một định dạng để chuyển đổi độ thập phân, dựa trên độ chính xác của đầu vào