Bản mẫu:Tọa độ/display/title

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tọa độ: {{{1}}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Những tiêu bản sau:

Bản mẫu:Coord/input/dec (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/input/d (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/input/dm (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/input/dms (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/input/ERROR (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/input/error2 (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/input/nolat (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/display/inline (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/display/title (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Coord/display/inline,title (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)

là "các chương trình con" của {{Tọa độ}}. Tách chúng ra như vậy cho phép {{Coord}} chỉ nhúng vào một trong số chúng thay vì tất cả, sẽ giúp giảm rất nhiều kích thước khi bung ra. Không nên sử dụng trực tiếp chúng.