Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tổng hợp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tổng hợp là gì?

[sửa mã nguồn]

Tổng hợp là kết hợp tài liệu từ nhiều nguồn để đạt được hoặc bao hàm một ý tưởng hoặc kết luận không được nêu trong bất kỳ nguồn nào được sử dụng. Nếu một nguồn đáng tin cậy nói A, và một nguồn đáng tin cậy khác nói B, đừng kết hợp A và B với nhau để ám chỉ một kết luận C mà một trong hai nguồn không đề cập đến. Việc tổng hợp các tài liệu đã xuất bản để tạo ra một tài liệu có nội dung mới, đó là nghiên cứu chưa được công bố. "A và B, do đó C ”chỉ được chấp nhận nếu một nguồn đáng tin cậy đã công bố có cùng một lập luận liên quan đến chủ đề của bài viết.

Sử dụng bản mẫu này

[sửa mã nguồn]

Cả hai từ mặc định "bài viết hoặc phần" và chủ đề đều có thể thay thế được:

  • Đối với toàn bộ bài viết, hãy sao chép và dán:
{{Tổng hợp|Bài viết|date=<nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}}}}
  • Đối với một phần trong bài viết, hãy sử dụng:
{{Tổng hợp|Phần|date=<nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}}}}
  • Nếu vấn đề chỉ xuất hiện một vài câu, cân nhắc sử dụng {{syn}} bằng cách thêm bản mẫu này vào cuối các câu có vấn đề.

Tham số |date= cũng có thể được sử dụng để thông báo cho các biên tập viên khác về thời gian thẻ đã được đặt vào bài. Bản mẫu này sẽ phân loại các bài viết vào Thể loại:Bài viết có thể chứa đựng nghiên cứu chưa được công bố.