Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Dennstaedtiaceae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Streptophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Polypodiopsida  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Polypodiidae  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Polypodiales  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Dennstaedtiineae  [Taxonomy; sửa]
Họ: Dennstaedtiaceae  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Dennstaedtiaceae. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Dennstaedtiaceae's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Dennstaedtiineae [Taxonomy; sửa]
Cấp: familia (hiển thị là Họ)
Liên kết: Dennstaedtiaceae
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: PPG I (2016). “A community-derived classification for extant lycophytes and ferns”. Journal of Systematics and Evolution. 54 (6): 563–603. doi:10.1111/jse.12229. ISSN 1674-4918.
Chú thích phân loại cấp trên: PPG I (2016). “A community-derived classification for extant lycophytes and ferns”. Journal of Systematics and Evolution. 54 (6): 563–603. doi:10.1111/jse.12229. ISSN 1674-4918.

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Dennstaedtiaceae/edithistory