Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thành viên

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ví dụ (thảo luận · đóng góp)

Tài liệu bản mẫu

Đây là một bản mẫu liên kết thành viên để sử dụng bên trong trên Wikipedia.

Cách sử dụng

Tên thành viên có thể được xác định thông qua tham số được đặt tên hoặc không được đặt tên, ví dụ

  • {{Thành viên|User=USERNAME}} hoặc
  • {{Thành viên|USERNAME}}

Các ví dụ

Trong trường hợp tên thành viên có chứa ký hiệu =, cú pháp cũ nên được sử dụng, ví dụ:

Các tham số

  • User is a required parameter, e.g. |User=Jimbo Wales.
  • Project defines a Wikimedia sister project to be used instead of the English Wikipedia, the correct code for the interwiki link should be used, e.g. |Project=b.
  • Lang is the interlanguage code for a project to be used instead of the English Wikipedia, e.g. |Lang=es. This can be used in conjunction with the project parameter.
  • separator defines the symbol used to separate different links, e.g. |separator=pipe. The default is a dot.

Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ