Bước tới nội dung

Bản mẫu:User link

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ví dụ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này cung cấp một cách để liên kết đến một trang thành viên và chỉ hiển thị tên thành viên, như [[Thành viên:Ví dụ|Ví dụ]]. Điều này có thể không tiết kiệm nhiều cách gõ cho một tên thành viên ngắn như "Ví dụ", nhưng nó có thể hữu ích hơn với tên thành viên dài chẳng hạn như [[Thành viên:Guywh0sitsbehindphilip12|Guywhositsbehindphilip12]]. Bản mẫu này thường được sử dụng để ping một thành viên đến một thảo luận (khi không sử dụng một cái gì đó như {{reply to}}).

{{user link|Ví dụ}}

hoặc dạng viết tắt

{{u|Ví dụ}}

đưa ra

Ví dụ

Tham số thứ hai của bản mẫu, đó là tùy chọn, lấy nhãn của liên kết; cho ví dụ: một liên kết đến tên người dùng dài được sử dụng ở trên có thể được rút ngắn trong khi xem văn bản như thế này:

{{u|Guywhositsbehindphilip12|Guy}}

mà đưa ra

Guy

Thay thế

[sửa mã nguồn]

Kết quả mong muốn cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng tính năng pipe trick của phần mềm MediaWiki. Cho ví dụ, wikitext

[[Thành viên:Ví dụ|]]

đưa ra

Ví dụ

Thông báo

[sửa mã nguồn]

Cũng giống như với các bản mẫu khác có mục đích tạo một liên kết đến trang người dùng, người dùng được liên kết sẽ được thông báo chỉ khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các điều kiện này bao gồm việc bổ sung một hoặc nhiều dòng văn bản mới, một (hoặc nhiều) dòng trong số đó chứa liên kết, và một dòng trong số đó được ký trong cùng một bản sửa đổi.

Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ