Bản mẫu:Thông tin sông

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin sông
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


{{{name}}}
{{{name_other}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
Từ nguyên{{{etymology}}}
Tên thông tục{{{nickname}}}
Tên địa phương{{{name_native}}}
Vị trí
{{{subdivision_type1}}}{{{subdivision_name1}}}
{{{subdivision_type2}}}{{{subdivision_name2}}}
{{{subdivision_type3}}}{{{subdivision_name3}}}
{{{subdivision_type4}}}{{{subdivision_name4}}}
{{{subdivision_type5}}}{{{subdivision_name5}}}
Đặc điểm địa lý
Thượng nguồn{{{source1}}}
 • vị trí{{{source1_location}}}
 • tọa độ{{{source1_coordinates}}}{{{source1_coord_ref}}}
 • cao độ{{{source1_elevation}}}
Thượng nguồn thứ 5{{{source5}}}
 • vị trí{{{source5_location}}}
 • tọa độ{{{source5_coordinates}}}{{{source5_coord_ref}}}
 • cao độ{{{source5_elevation}}}
Hợp lưu nguồn{{{source_confluence}}}
 • vị trí{{{source_confluence_location}}}
 • tọa độ{{{source_confluence_coordinates}}}
 • cao độ{{{source_confluence_elevation}}}
Cửa sông{{{mouth}}}
 • vị trí
{{{mouth_location}}}
 • tọa độ
{{{mouth_coordinates}}}{{{mouth_coord_ref}}}
 • cao độ
{{{mouth_elevation}}}
 • chiều rộng
{{{vi_mouth_width}}}
Độ dài{{{length}}}
Diện tích lưu vực{{{basin_size}}}
Độ rộng 
 • tối thiểu{{{width_min}}}
 • trung bình{{{width_avg}}}
 • tối đa{{{width_max}}}
Độ sâu 
 • tối thiểu{{{depth_min}}}
 • trung bình{{{depth_avg}}}
 • tối đa{{{depth_max}}}
Lưu lượng{{{discharge1}}}
 • vị trí{{{discharge1_location}}}
 • trung bình{{{discharge1_avg}}}
 • tối thiểu{{{discharge1_min}}}
 • tối đa{{{discharge1_max}}}
Lưu lượng{{{discharge5}}}
 • vị trí{{{discharge5_location}}}
 • trung bình{{{discharge5_avg}}}
 • tối thiểu{{{discharge5_min}}}
 • tối đa{{{discharge5_max}}}
Đặc trưng lưu vực
Lưu trình{{{progression}}}
Hệ thống sông{{{river_system}}}
Công trình mốc{{{basin_landmarks}}}
Thành phố{{{city}}}
Dân số{{{basin_population}}}
Phụ lưu 
 • tả ngạn{{{tributaries_left}}}
 • hữu ngạn{{{tributaries_right}}}
Vùng nước{{{waterbodies}}}
Thác nước{{{waterfalls}}}
Cầu{{{bridges}}}
Cảng nội địa{{{ports}}}
Nhánh{{{vi_branch}}}
Chi lưu{{{vi_distributaries}}}
{{{custom_label}}}{{{custom_data}}}
{{{extra}}}


Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Phiên bản cũ[sửa mã nguồn]

Bạn vẫn có thể sử dụng cú pháp cũ như sau, các tham số sẽ tự động được ánh xạ sang tham số của phiên bản hiện tại.

{{Thông tin sông
| tên =
| tên địa phương =
| hình = 
| chú thích hình =
| dài = 
| rộng = 
| lưu vực = <!--diện tích lưu vực-->
| lưu lượng = 
| thượng nguồn = 
| cao độ thượng nguồn = 
| tọa độ thượng nguồn = 
| cửa sông = 
| cao độ cửa sông =
| chiều rộng cửa sông = 
| tọa độ cửa sông =
| các quốc gia lưu vực = 
| các tỉnh lưu vực = 
| nhánh = 
| các chi lưu = 
}}

Phiên bản hiện tại[sửa mã nguồn]

{{Thông tin sông
| name        = 
| name_native    = 
| name_native_lang  = 
| name_other     = 
| name_etymology   = 
| nickname      =
<!---------------------- HÌNH ẢNH -->
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     =
<!---------------------- BẢN ĐỒ -->
| map        = 
| map_size      = 
| map_caption    = 
| map_alt      = 
| pushpin_map    = 
| pushpin_map_size  = 
| pushpin_map_caption= 
| pushpin_map_alt  = 
<!---------------------- VỊ TRÍ -->
| subdivision_type1 = 
| subdivision_name1 = 
| subdivision_type2 = 
| subdivision_name2 = 
| subdivision_type3 = 
| subdivision_name3 = 
| subdivision_type4 = 
| subdivision_name4 = 
| subdivision_type5 = 
| subdivision_name5 = 
<!---------------------- ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ -->
| length       = 
| width_min     = 
| width_avg     = 
| width_max     = 
| depth_min     = 
| depth_avg     = 
| depth_max     = 
| discharge1_location= 
| discharge1_min   = 
| discharge1_avg   = 
| discharge1_max   = 
<!---------------------- ĐẶC TRƯNG LƯU VỰC -->
| source1      = 
| source1_location  = 
| source1_coordinates= <!-- {{Coord|...}} -->
| source1_elevation = 
| mouth       = 
| mouth_location   = 
| mouth_coordinates = <!-- {{Coord|...|display=inline,title}} -->
| mouth_elevation  = 
| progression    = 
| river_system    = 
| basin_size     = 
| basin_landmarks  = 
| basin_population  = 
| tributaries_left  = 
| tributaries_right = 
| waterbodies    = 
| waterfalls     = 
| bridges      = 
| ports       = 
| custom_label    = 
| custom_data    = 
| extra       = 
}}

Ánh xạ tham số sang phiên bản hiện tại[sửa mã nguồn]

Tham số hiện tại Tham số cũ
name tên/Tên sông/river_name
name_native tên địa phương/Tên địa phương
image hình/Tên ảnh/tên hình/image_name
image_size cỡ hình
image_caption chú thích hình/Tiêu đề/caption
length độ dài/Độ dài/dài
discharge1 lưu lượng/Lưu lượng/discharge
mouth cửa sông/Cửa sông
mouth_elevation Cao độ cửa sông/cao độ cửa sông
source1 origin/thượng nguồn/Thượng nguồn
source1_elevation elevation/cao độ thượng nguồn/Cao độ thượng nguồn/Cao độ
source1_coordinates Tọa độ thượng nguồn/tọa độ thượng nguồn
mouth_coordinates Tọa độ cửa sông/tọa độ cửa sông
basin_size watershed/lưu vực/Lưu vực
width_avg độ rộng/Độ rộng/rộng
_countries quốc gia/Các quốc gia lưu vực/các quốc gia lưu vực/basin_countries
_provinces các tỉnh lưu vực/tỉnh/Các tỉnh lưu vực
vi_branch Nhánh/nhánh
vi_mouth_width Chiều rộng cửa sông/chiều rộng cửa sông
vi_distributaries Các chi lưu/các chi lưu

Tên tham số và mô tả[sửa mã nguồn]

Tên tham số Mô tả
name The common name of the river.
name_native The native/local name of the river.
name_native_lang ISO 639-1 or ISO 639-2 language code of the language used in name_native. Used for accessibility.
name_other Other name(s) of the river. Use commas to enter multiple.
name_etymology Person, event or other entity the body is named after
image Image filename without the File: or Image: prefix.
image_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
image_caption Caption for the main image.
image_alt Alt text for the main image.
map Map image filename without the File: or Image: prefix.
map_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
map_caption Caption for the map image.
map_alt Alt text for the map image.
pushpin_map The name of a location map to be used with {{location map}}, with the pin placed at the location specified by the mouth_coordinates parameter, or the value from wikidata if no mouth coordinates are provided. Manually add parameter pushpin_map_relief = 0 to disable the use of a relief location map.
pushpin_map_size The width of the location map in pixels as a raw number, without any px suffix
pushpin_map_caption Caption for the location map
pushpin_map_alt Alt text for the location map image.
subdivision_type1 Primary political region(s), typically Country or Countries.
subdivision_name1 Used with above. The country/ies in which the river flows in/through. Use commas for multiple.
subdivision_type2 Secondary political region(s). States, Provinces, Districts, or Regions, in which the river flows through.
subdivision_name2 Used with above. The secondary political region(s) in which the river flows through. Use commas for multiple.
subdivision_type3 Tertiary political region(s), such as the Cities along the river.
subdivision_name3 Used with above. The tertiary political region(s) through which the river flows. Use commas for multiple.
subdivision_type4 Other types of political subdivisions.
subdivision_name4 Used with above. Other political subdivisions through which the river flows. Use commas for multiple.
subdivision_type5 Other types of political subdivisions.
subdivision_name5 Used with above. Other political subdivisions through which the river flows. Use commas for multiple.
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ
length The total length of the river's main stem.
Consider using {{Convert|1234|km|mi|abbr=on}}
width_min Minimum width between banks of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_avg Average width of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_max Maximum width of the river before the mouth.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_min Minimum depth of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_avg Average depth of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_max Maximum depth of the river before the mouth.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
discharge1_location Location or gauge/sensor name at which the below details are recorded. Commonly at the River mouth.
You may add up to discharge5.
discharge1_min Minimum discharge rate. Rarely used.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_avg Average discharge rate.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_max Maximum discharge rate before flooding occurs in the surrounding areas.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
ĐẶC TRƯNG LƯU VỰC
source1 Landform or waterbody of the primary source. You may add up to source5. For a source that is a confluence, you may add as:
Confluence of [[River-A]] and [[River-B]].
source1_location Political details of the source location, such as Province, District, State, etc.
source1_coordinates Coordinates of the main source, using the {{coord}} template.
source1_elevation Elevation at the main source of water
mouth Landform or waterbody of the river mouth.
mouth_location Political details of the mouth location, such as Province, District, State, etc.
mouth_coordinates Coordinates of the river mouth, using the {{coord}} template. Use |display=inline,title if possible.
mouth_elevation Elevation at the river mouth.
progression Progression of rivers.
river system Name of the river system.
basin_landmarks Popular landmarks along the river. Use commas for multiple.
basin_population Population within the river basin.
basin_size Size of the river's drainage basin.
Consider using {{Convert|1234|km2|mi2|abbr=on}}
tributaries_left Tributaries located on the left bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
tributaries_right Tributaries located on the right bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
waterbodies Water bodies located along the river (such as lakes, reservoirs, etc). List in order from source to mouth.
waterfalls Waterfalls along the river. List in order from source to mouth.
bridges Bridges along the river. List in order from source to mouth.
ports Inland ports along the river. List in order from source to mouth.
custom_label Use this to enter a custom label (such as bridges). To be used with the field below.
custom_data Custom data parameter. See above.
extra Use this parameter to add content to the very bottom of the infobox. Useful for adding maps, charts, and so on.
Amazon River (dummy data)
Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
Alt text for image
Aerial view of the Amazon River
Alt text for map
Map of the Amazon basin
Map showing the location of the river mouth in Brazil
Map showing the location of the river mouth in Brazil
Location of the mouth in Brazil
Từ nguyênNamed after the Amazon Rainforest
Tên địa phươngAmazonia
Vị trí
CountriesBrazil, Colombia, Peru, Ecuador
StatesLoreto (Peru);
Amazonas (Columbia);
North Region (Brazil)
CitiesIquitos (Peru); Leticia (Colombia);
Tabatinga (Brazil); Tefé (Brazil);
Itacoatiara (Brazil); Parintins (Brazil);
Óbidos (Brazil); Santarém (Brazil);
Almeirim (Brazil); Macapá (Brazil)
Đặc điểm địa lý
Thượng nguồnNevado Mismi, Peru
 • vị tríArequipa Region
 • tọa độ15°31′5″N 71°45′55″T / 15,51806°N 71,76528°T / -15.51806; -71.76528
 • cao độ5.170 m (16.960 ft)
Cửa sôngAtlantic Ocean
 • vị trí
State of Amapá, State of Pará
 • tọa độ
00°42′28″N 50°05′22″T / 0,70778°N 50,08944°T / -0.70778; -50.08944
 • cao độ
0 m (0 ft)
Độ dài6.992 km (4.345 mi)
Diện tích lưu vực7.050.000 km2 (2.720.000 dặm vuông Anh)
Độ rộng 
 • tối thiểu4 km (2,5 mi)
 • trung bình6 km (3,7 mi)
 • tối đa8 km (5,0 mi)
Độ sâu 
 • tối thiểu3 m (9,8 ft)
 • trung bình15 m (49 ft)
 • tối đa30 m (98 ft)
Lưu lượng 
 • vị tríSantarém, Pará
 • trung bình209.000 m3/s (7.400.000 cu ft/s)
 • tối thiểu109.000 m3/s (3.800.000 cu ft/s)
 • tối đa309.000 m3/s (10.900.000 cu ft/s)
Đặc trưng lưu vực
Lưu trìnhApurímacSolimõesMarañón
Hệ thống sôngAmazon Basin
Công trình mốcAmazon Arena
Dân số1,234,567
Phụ lưu 
 • tả ngạn
 • hữu ngạn
Vùng nướcLake Lawriqucha
Thác nướcAhlfeld Waterfall
CầuManaus–Iranduba Bridge
Cảng nội địaPort of Manaus
Custom labelCustom data


Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Infobox river
| name        = Amazon River (dummy data)
| name_native    = Amazonia
| name_native_lang  = 
| name_other     = Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
| name_etymology   = Named after the Amazon Rainforest
| image       = Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
| image_size     = 300px
| image_caption   = Aerial view of the Amazon River
| image_alt     = Alt text for image
| map        = Amazonrivermap.svg
| map_size      = 300px
| map_caption    = Map of the Amazon basin
| map_alt      = Alt text for map
| pushpin_map    = Brazil
| pushpin_map_size  = 300
| pushpin_map_caption= Location of the mouth in Brazil
| pushpin_map_alt  = Map showing the location of the river mouth in Brazil
| subdivision_type1 = Countries
| subdivision_name1 = [[Brazil]], [[Colombia]], [[Peru]], [[Ecuador]]
| subdivision_type2 = States
| subdivision_name2 = [[Loreto Region|Loreto]] (Peru);<br />[[Amazonas Department|Amazonas]] (Columbia);<br />[[North Region, Brazil|North Region]] (Brazil)
| subdivision_type3 = Cities
| subdivision_name3 = [[Iquitos]] (Peru); [[Leticia, Amazonas|Leticia]] (Colombia);<br /> [[Tabatinga]] (Brazil); [[Tefé]] (Brazil);<br /> [[Itacoatiara, Amazonas|Itacoatiara]] (Brazil); [[Parintins]] (Brazil);<br /> [[Óbidos, Pará|Óbidos]] (Brazil); [[Santarém, Pará|Santarém]] (Brazil);<br /> [[Almeirim, Pará|Almeirim]] (Brazil); [[Macapá]] (Brazil)
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = {{Convert|6992|km|mi|abbr=on}}
| width_min     = {{Convert|4|km|mi|abbr=on}}
| width_avg     = {{Convert|6|km|mi|abbr=on}}
| width_max     = {{Convert|8|km|mi|abbr=on}}
| depth_min     = {{Convert|3|m|ft|abbr=on}}
| depth_avg     = {{Convert|15|m|ft|abbr=on}}
| depth_max     = {{Convert|30|m|ft|abbr=on}}
| discharge1_location= [[Santarém, Pará]]
| discharge1_min   = {{Convert|109000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_avg   = {{Convert|209000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_max   = {{Convert|309000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
<!---------------------- BASIN FEATURES -->
| source1      = [[Nevado Mismi]], [[Peru]]
| source1_location  = [[Arequipa Region]]
| source1_coordinates= {{coord|15|31|05|S|71|45|55|W}}
| source1_elevation = {{Convert|5170|m|ft|abbr=on}}
| mouth       = [[Atlantic Ocean]]
| mouth_location   = [[Amapá|State of Amapá]], [[Pará|State of Pará]]
| mouth_coordinates = {{coord|00|42|28|S|50|05|22|W|display=inline,title}}
| mouth_elevation  = {{Convert|0|m|ft|abbr=on}}
| progression    = [[Apurímac River|Apurímac]]—[[Solimões River|Solimões]]—[[Marañón River|Marañón]]
| river_system    = [[Amazon Basin]]
| basin_size     = {{Convert|7050000|km2|mi2|abbr=on}}
| basin_landmarks  = [[Arena da Amazônia|Amazon Arena]]
| basin_population  = 1,234,567
| tributaries_left  = {{hlist|[[Marañón River|Marañón]]|[[Japurá River|Japurá]]|[[Rio Negro (Amazon)|Rio Negro]]|[[Putumayo River|Putumayo]]}}
| tributaries_right = {{hlist|[[Ucayali River|Ucayali]]|[[Purus River|Purus]]|[[Madeira River|Madeira]]|[[Tapajós]]|[[Xingu River|Xingu]]}}
| waterbodies    = [[Lawriqucha|Lake Lawriqucha]]
| waterfalls     = [[Noel Kempff Mercado National Park|Ahlfeld Waterfall]]
| bridges      = [[Manaus–Iranduba Bridge]]
| ports       = [[Port of Manaus]]
| custom_label    = '''''Custom label'''''
| custom_data    = ''Custom data''
| extra       = ''(optional content at the bottom – centred)''
}}

Dữ liệu Bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin sông

Dữ liệu bản mẫu

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
embedembed

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
namename

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
qidqid

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
suppressfieldssuppressfields

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
fetchwikidatafetchwikidata

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
imageimage

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_sizeimage_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_uprightimage_upright

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_altimage_alt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_captionimage_caption

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mapmap

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map_sizemap_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map_altmap_alt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map_captionmap_caption

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_mappushpin_map

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouth_coordinatesmouth_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_map_altpushpin_map_alt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_map_sizepushpin_map_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_map_reliefpushpin_map_relief

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_map_captionpushpin_map_caption

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
name_nativename_native

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
native_namenative_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
name_native_langname_native_lang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
name_othername_other

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
etymologyetymology

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
name_etymologyname_etymology

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_type1subdivision_type1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
country_typecountry_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_name1subdivision_name1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
countrycountry

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_type2subdivision_type2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
state_typestate_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_name2subdivision_name2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
statestate

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_type3subdivision_type3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
region_typeregion_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_name3subdivision_name3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
regionregion

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_type4subdivision_type4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
district_typedistrict_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_name4subdivision_name4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
districtdistrict

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_type5subdivision_type5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
municipality_typemunicipality_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
subdivision_name5subdivision_name5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
municipalitymunicipality

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source1source1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source1_locationsource1_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source1_elevationsource1_elevation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source1_coordinatessource1_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source2source2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source2_locationsource2_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source2_elevationsource2_elevation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source2_coordinatessource2_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source3source3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source3_locationsource3_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source3_elevationsource3_elevation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source3_coordinatessource3_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source4source4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source4_locationsource4_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source4_elevationsource4_elevation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source4_coordinatessource4_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source5source5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source5_locationsource5_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source5_elevationsource5_elevation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
source5_coordinatessource5_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouthmouth

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouth_locationmouth_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouth_elevationmouth_elevation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lengthlength

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_minwidth_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_avgwidth_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_maxwidth_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
depth_mindepth_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
depth_avgdepth_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
depth_maxdepth_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_locationdischarge1_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_mindischarge1_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_avgdischarge1_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_maxdischarge1_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouth_elevation_metricmouth_elevation_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouth_elevation_imperialmouth_elevation_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mouth_coord_refmouth_coord_ref

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
length_metriclength_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
length_imperiallength_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_min_metricwidth_min_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_min_imperialwidth_min_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_avg_metricwidth_avg_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_avg_imperialwidth_avg_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_max_metricwidth_max_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
width_max_imperialwidth_max_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1discharge1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_min_metricdischarge1_min_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_min_imperialdischarge1_min_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_avg_metricdischarge1_avg_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_avg_imperialdischarge1_avg_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_max_metricdischarge1_max_metric

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge1_max_imperialdischarge1_max_imperial

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge2discharge2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge2_locationdischarge2_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge2_mindischarge2_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge2_avgdischarge2_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge2_maxdischarge2_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge3discharge3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge3_locationdischarge3_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge3_mindischarge3_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge3_avgdischarge3_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge3_maxdischarge3_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge4discharge4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge4_locationdischarge4_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge4_mindischarge4_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge4_avgdischarge4_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge4_maxdischarge4_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge5discharge5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge5_locationdischarge5_location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge5_mindischarge5_min

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge5_avgdischarge5_avg

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
discharge5_maxdischarge5_max

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
progressionprogression

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
river_systemriver_system

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
basin_sizebasin_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
basin_landmarksbasin_landmarks

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
basin_populationbasin_population

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tributaries_lefttributaries_left

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tributaries_righttributaries_right

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
waterbodieswaterbodies

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
waterfallswaterfalls

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
bridgesbridges

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
portsports

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
custom_datacustom_data

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
parentparent

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
landmarklandmark

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
citiescities

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
citycity

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
custom_labelcustom_label

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
extraextra

không có miêu tả

Không rõtùy chọn

Thể loại dùng để theo dấu[sửa mã nguồn]