Bản mẫu:Thanh bên Hóa sinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

This template is a copy of the template:genetics sidebar by A. Z. Colvin except altered for a biochemical viewpoint. I take no credit for any of the template code. The purpose of this template is to add visually pleasing links to relevant articles on the main biochemistry page (basically exactly the same purpose as the genetics sidebar template).