Bản mẫu:Vô danh 2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

thảo luận quên ký tên này là của [[Thành viên:{{{2}}}|{{{2}}}]] ([[Thảo luận Thành viên:{{{2}}}|thảo luận]] • [[Đặc biệt:Contributions/{{{2}}}|đóng góp]]).

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Đây là phiên bản đảo ngược của {{unsigned}} để người dùng có thể chỉ cần sao chép (1) thời gian và (2) tên người dùng từ lịch sử sửa đổi vào bản mẫu, mà không cần phải sắp xếp lại nó.

{{thế:unsigned2| thời gian, ngày tháng năm (UTC)| tên người dùng hoặc IP}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ