Bước tới nội dung

Bầu cử Quốc hội Lập hiến Việt Nam Cộng hòa 1956

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tổng thống Ngô Đình Diệm đang bỏ phiếu (ngày 4 tháng 3 năm 1956).

Bầu cử Quốc hội Lập hiến được tổ chức tại Việt Nam Cộng hòa vào ngày 4 tháng 3 năm 1956.[1] Tổng cộng có 431 ứng cử viên tranh cử 123 ghế từ tất cả 5 chính đảng thân chính phủ đã đăng ký, trong đó 11 người được bầu là phái độc lập thân chính phủ. Edward Miller lưu ý rằng cuộc bầu cử tương đối tự do và công bằng so với cuộc trưng cầu dân ý Quốc gia Việt Nam năm 1955, vì các ứng cử viên độc lập và đối lập được phép tranh cử các ghế và mở những cuộc vận động đối lập. Tuy vậy, tài liệu tranh cử phải được sàng lọc và chính phủ được phép đình chỉ các ứng cử viên này do họ có mối liên hệ với Việt Minh và những nhóm nổi dậy khác.[2] Hai dân biểu không được đảm nhận chức trách do vi phạm bầu cử, khiến tổng số dân biểu trúng cử là 121 người.[3] Ngày 26 tháng 10 năm 1956, cơ quan này được chuyển đổi thành Quốc hội sau khi bản hiến pháp mới có hiệu lực.[3]

Kết quả

[sửa | sửa mã nguồn]
ĐảngGhế
Phong trào Cách mạng Quốc gia61
Tập đoàn Công dân25
Đảng Cần lao Nhân vị15
Phong trào Tranh thủ Tự do Độc lập8
Đại Việt Tiến bộ Đảng1
Chính khách độc lập thân chính phủ11
Tổng cộng121
Nguồn: Bộ trưởng Bộ Thông tin Việt Nam Cộng hòa

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, tr. 331 ISBN 0-19-924959-8
  2. ^ Miller, Edward (2013). Misalliance: Ngo Dinh Diem, the United States, and the Fate of South Vietnam. Boston: Harvard University Press. tr. 144-145. ISBN 978-0-674-07298-5.
  3. ^ a b Nohlen et al., tr. 334