Bến Thủ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bến Thủ là một huyện cũ thuộc tỉnh Long An, Việt Nam.

Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Huyện Bến Thủ có vị trí địa lý:

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Huyện Bến Thủ được thành lập ngày 11 tháng 3 năm 1977 trên cơ sở hợp nhất huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa.[1]

Khi hợp nhất, huyện có 18 xã: An Thạnh, Bình Đức, Bình Phong Thạnh, Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Long Hiệp, Long Ngãi Thuận, Long Phú, Lương Hòa, Mỹ An Phú, Mỹ Lạc Thạnh, Mỹ Yên, Nhị Thành, Nhứt Chánh, Phước Lợi, Tân Thanh, Thành Lợi.

Ngày 24 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 128-CP[2]. Theo đó:

 • Giải thể hai xã Tân Thanh, Long Phú thành để thành lập thị trấn Bến Lức và hai xã Thanh Phú, Tân Bửu
 • Thành lập thị trấn Thủ Thừa trên cơ sở tách một phần diện tích, dân số của hai xã Bình Phong Thạnh và Nhị Thành.

Ngày 15 tháng 9 năm 1981, chia xã Nhị Thành thành hai xã Nhị Thành và Tân Thành.[3]

Từ đó, huyện Bến Thủ có 2 thị trấn: Bến Lức, Thủ Thừa và 19 xã: An Thạnh, Bình Đức, Bình Phong Thạnh, Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Long Hiệp, Long Ngãi Thuận, Lương Hòa, Mỹ An Phú, Mỹ Lạc Thạnh, Mỹ Yên, Nhị Thành, Nhứt Chánh, Phước Lợi, Tân Bửu, Tân Thành, Thành Lợi, Thanh Phú.

Ngày 14 tháng 1 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 05-HĐBT[4]. Theo đó:

 • Chia xã Lương Hòa thành hai xã Lương Hòa và Lương Bình
 • Chia xã Thạnh Lợi thành hai xã Thạnh Lợi và Thạnh Hòa
 • Chia xã Long Ngãi Thuận thành hai xã Long Thuận và Long Thạnh
 • Chia xã Mỹ An Phú thành hai xã Mỹ An và Mỹ Phú
 • Chia xã Mỹ Lạc Thạnh thành hai xã Mỹ Lạc và Mỹ Thạnh
 • Chia xã Bình Phong Thạnh thành hai xã Bình Thạnh và Bình An
 • Chia xã Bình Đức thành hai xã Bình Đức và Thạnh Đức
 • Chuyển 3 xã: Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn về thị xã Tân An quản lý
 • Chia huyện Bến Thủ thành hai huyện Bến Lức và Thủ Thừa.

Huyện Bến Lức có thị trấn Bến Lức và 13 xã: An Thạnh, Bình Đức, Long Hiệp, Lương Bình, Lương Hòa, Mỹ Yên, Nhựt Chánh, Phước Lợi, Tân Bửu, Tân Hòa, Thạnh Đức, Thạnh Hoà, Thạnh Lợi, Thanh Phú.

Huyện Thủ Thừa có thị trấn Thủ Thừa và 10 xã: Bình An, Bình Thạnh, Long Thạnh, Long Thuận, Mỹ An, Mỹ Lạc, Mỹ Phú, Mỹ Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Quyết định 54-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An”.
 2. ^ “Quyết định 128-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Long An”.
 3. ^ “Quyết định 71-HĐBT năm 1981 về việc chia xã Nhị Thành thành xã Nhị Thành và xã Tân Thành thuộc huyện Bến Thủ, tỉnh Long An”.
 4. ^ “Quyết định 05-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới một số huyện, xã và thị xã thuộc tỉnh Long An”.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]