Ban Tổ chức lễ tang nhà nước

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ban tổ chức lễ tang Nhà nước là cơ quan thuộc Ban lễ tang Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

theo nghị định 105/2012/NĐ-CP được thủ tướng chính phủ ký ban hành vào năm 2012 Điều 7 trong nghị định, quy định: Ban Tổ chức Lễ tang, gồm từ 15 (mười lăm) đến 20 (hai mươi) thành viên đại diện cho các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần.

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Tổ chức Lễ tang có nhiệm vụ giúp cho Ban Lễ tang Nhà nước trong việc điều hành các cơ quan tham gia tổ chức lễ tang và là thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, các cơ quan tham gia tổ chức Lễ Quốc tang theo quy định tại Nghị định này.

Lãnh đạo ban tổ chức lễ tang[sửa | sửa mã nguồn]

Theo nghị định trên Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là một Phó thủ tướng chính phủ nhưng việc này thì phần lớn sẽ do Phó thủ tướng thường trực chính phủ đảm nhiệm.

Các trưởng ban tổ chức lễ tang[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]